Mokyklos administracija

Mokyklos direktorė

Jurgita Nauckūnienė

Direktorės darbo laikas:

Savaitės diena

Direktoriaus darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30-18.00

11.30-12.00

Antradienis

7.30-14.00

11.30-12.00

Trečiadienis

7.30-18.00

11.30-12.00

Ketvirtadienis

7.30-14.00

11.30-12.00

Penktadienis

7.30-16.00

11.30-12.00

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Stasė Kacevičienė

Direktorės pavaduotojos ugdymui darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

7.30-11.30

Antradienis

7.30-11.30

Trečiadienis

7.30-11.30

Ketvirtadienis

7.30-11.30

Penktadienis

7.30-11.30

Pravieniškių skyrių vedėjas

Rimantas Rušas

Pravieniškių skyrių vedėjo darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.00-19.30

11.30-12.00

Antradienis

7.00-19.00

11.30-12.00

Trečiadienis

7.00-12.30

11.30-12.00

Ketvirtadienis

7.00-13.00

11.30-12.00

Penktadienis

7.00-13.30

11.30-12.00

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams

Inga Butkevičienė

Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.00-15.30

11.30-12.00

Antradienis

7.00-15.30

11.30-12.00

Trečiadienis

7.00-15.30

11.30-12.00

Ketvirtadienis

7.00-15.30

11.30-12.00

Penktadienis

7.00-15.30

11.30-12.00

Posėdžiai ir susitikimai

2021 m. balandžio mėn. darbotvarkė

1

SUSIRINKIMAI, POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

1.1.

Administracijos pasitarimai

Kiekvieną pirmadienį

13.00 val.

Nuotoliniu būdu

J.Nauckūnienė

Administracija

1.2.

Internetinės svetainės darbo grupės pasitarimas

Kiekvieną trečiadienį

16.00 val.

Nuotoliniu būdu

J.Nauckūnienė

Darbo grupė

1.3.

Metodinės grupės mokytojų susirinkimas

22 d., 15.00 val.

Nuotoliniu būdu

A.Sapitavičienė

Mokytojai

1.4.

Individualios mokinio pažangos fiksavimo, analizavimo ir stebėjimo darbo grupės pasitarimas

Kiekvieną ketvirtadienį

16.00 val.

Nuotoliniu būdu

J.Nauckūnienė

Darbo grupė

1.5.

Metodinės (Pravieniškių skyrių) grupės mokytojų susirinkimas

23 d., 15.00 val.

Nuotoliniu būdu

N.Kriaučiūnienė

Metodinės grupės nariai

2.

ADMINISTRACIJOS DARBAI (ūkinė, finansinė veikla, dokumentacija ir kt.)

2.1.

Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių bylų tikrinimas. Elektroninio dienyno „Tamo“ kontrolė.

Iki 15 d.

S.Kacevičienė

2.2.

Pravieniškių skyriose besimokančių mokinių bylų tikrinimas. Elektroninio dienyno „Tamo“ kontrolė.

Iki 15 d.

Nuotoliniu būdu

R.Rušas

2.3.

10 klasės mokinių lietuvių kalbos pamokų stebėjimas

Iki 29d.

Nuotoliniu būdu

S.Kacevičienė

R.Rušas

2.3.

10 klasės mokinių matematikos pamokų stebėjimas

iki 29 d.

Nuotoliniu būdu

J.Nauckūnienė

R.Rušas

 

2.4.

PUPP žodžiu vykdymas

Iki balandžio 20

Nuotoliniu būdu

S.Kacevičienė

R.Rušas

Lietuvių kalbos mokytojai

2.5.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:

Matematika

Lietuvių kalba

 

 

 

04-22

04-20

Mokykloje, skyriuose

S.Kacevičienė

R.Rušas