Mokyklos administracija

Mokyklos direktorė

Jurgita Znatavičienė

Direktorės darbo laikas:

Savaitės diena

Direktoriaus darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30–20.00

11.30–12.00

Antradienis

_________

__________

Trečiadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Ketvirtadienis

7.30–20.00

11.30–12.00

Penktadienis

7.30–14.00

11.30–12.00

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Stasė Kacevičienė

Direktorės pavaduotojos ugdymui darbo laikas:

 

Savaitės diena

Direktorės pavaduotojos

ugdymui darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

- -

Antradienis

7.30–16.00

11.30–12.00

Trečiadienis

-

-

Ketvirtadienis

7.30–16.00

11.30–12.00

Penktadienis

7.30–11.30

-

Pravieniškių skyrių vedėjas

Rimantas Rušas

Pravieniškių skyrių vedėjo darbo laikas:

Direktorės darbo laikas:

Savaitės diena

Pravieniškių skyrių vedėjo darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.00–19.00

11.30–12.00

Antradienis

7.00–19.30

11.30–12.00

Trečiadienis

7.00–16.30

11.30–12.00

Ketvirtadienis

7.00–9.00 ir nuo 16.00–18.00

11.30–12.00

Penktadienis

7.00–14.00 ir nuo 13.00–18.00

11.30–12.00

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams

Inga Butkevičienė

Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.00–15.30

11.30–12.00

Antradienis

7.00–15.30

11.30–12.00

Trečiadienis

7.00–15.30

11.30–12.00

Ketvirtadienis

7.00–15.30

11.30–12.00

Penktadienis

7.00–15.30

11.30–12.00

2022 METAISMOKYKLOJE PLANUOJAMI POSĖDŽIAI, PASITARIMAI

Eil. Nr.

Posėdžio, pasitarimo pavadinimas

Tikslas

Laikas

Dalyvaujantys asmenys

1.

Mokytojų susirinkimai einamaisiais klausimais

Einamųjų klausimų aptarimas

Kiekvieną pirmadienį 15.00 val.

Mokyklos mokytojai

2.

Internetinės svetainės darbo grupės pasitarimas

Internetinės svetainės priežiūra ir kontrolė

Kiekvieną trečiadienį 16.00

Darbo grupė

3.

Mokyklos tarybos posėdis

 1. Mokyklos strateginio plano aptarimas.
 2. Mokyklos atestacinės programos tvirtinimas.
 3. Tinklo pertvarkos plano projekto pristatymas.
 4. 2020 m. vadovo veiklos ataskaita.

2021–01–04

14.00 val.

Mokyklos tarybos nariai

4.

Mokytojų tarybos posėdis

 1. Mokinių pirmo pusmečio pažangumo analizė.
 2. 2020 m. veiklos programos ataskaita.
 3. 2021 m. programos pristatymas.

2021–02–06

16.00 val.

Mokytojų tarybos nariai

5.

Mokyklos tarybos posėdis

1. Mokyklos 2021 m. biudžeto projekto

tvirtinimas

2021–02–18

16.00 val.

Mokyklos tarybos nariai

6.

Mokytojų tarybos posėdis

 1. Mokinių antrojo pusmečio pažangumo analizė.

2021–06–30

14.00 val

 

Mokytojų tarybos nariai

7.

Mokyklos tarybos posėdis

 1. 2021-2022 m.m. Ugdymo plano patvirtinimas.
 2. 2021-2022 m.m. klasių komplektų patvirtinimas

2021–08–31

10.00 val.

 

Mokyklos tarybos nariai

8.

Mokytojų tarybos posėdis

 1. Mokinių individualios  pažangos stebėjimo analizė.
 2. Mokyklos veiklos plačiojo įsivertinimo rezultatų aptarimas.

2021–12–27

10.00 val.

 

Mokytojų tarybos nariai

9.

Visuotinis darbuotojų susirinkimas

 1. Civilinės saugos mokymai:

„Gamtiniai, techniniai, ekologiniai ir socialiniai pavojai, jų priežastys ir galimi padariniai“, 2 val.

2021–12–28

Mokyklos darbuotojai