Vidutinis mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2019 m.

VIDUTINIS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

VIDUTINIS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Pareigos

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. II ketvirtis

Darbo užmokesčio vidurkis 2019 m. III ketvirtis

Direktorė

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Pravieniškių skyriaus vedėjas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Pagalbos vaikui specialistai

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Klasių kuratorius

8

647

463

Bibliotekininkė

2

373

416

Mokytojas

37

1217

1090

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Vyr. buhalteris

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Sekretorė

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Kompiuteristas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Registro tvarkytoja

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Vairuotojas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Darbininkas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Valytoja

1

Nenurodyta

Nenurodyta