PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-1369

 

2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

*

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(žodžiu)

2021 m. vasario 12 d. –

balandžio 23 d.

*

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) (elektroninis vykdymas)

2021 m. balandžio 20 d. –

balandžio 21 d.

 

3.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

2021 m. balandžio 20 d.

9 val.

3.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2021 m. balandžio 21 d.

9 val.

3.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas

2021 m. balandžio 21 d.

12 val. 30 min.

4. Matematika (elektroninis vykdymas)

2021 m. balandžio 22 d. –

balandžio 23 d.

 

4.1. matematika I srautas

2021 m. balandžio 22 d.

9 val.

4.2. matematika II srautas

2021 m. balandžio 23 d.

9 val.

4.3. matematika III srautas

2021 m. balandžio 23 d.

11 val. 30 min.

5. Gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(raštu)

2021 m. balandžio 26 d.

9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.