Socialinio emocinio saugumo svarba suaugusiųjų mokyklose.

Socialinio emocinio saugumo svarba suaugusiųjų mokyklose

 

,,Žmonės pamirš, ką tu sakei, žmonės pamirš, ką  tu darei,bet žmonės nepamirš, kaip tu

juos privertei jaustis”,-tokiais Halios Silins žodžiais  pradėjo konferenciją „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip lavinti suaugusiųjų mokymąsi pagal atnaujintą ugdymo programą” renginio vedėja Živilė Kursevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja.

Ši konferencija – pirmasis 4 dienų  stažuotės ,,Suaugusiųjų bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant emocinio saugumo“ renginys. Rugsėjo 30 d. į Kaišiadorių jaunimo centrą ,,Mazgas“ susirinko mokytojai iš Vilniaus mokymo centro , Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo centro, Trakų suaugusiųjų mokymo centro ir Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos. Kitos konferencijos vyks Vilniuje ir Panevėžyje.  O baigiamasis renginį vėl organizuos Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos kolektyvas, šios stažuotės iniciatorius.

Stažuotės tikslus nusakė kita konferencijos  vedėja Dovilė Rudytė – Šeškevičienė:  ,,Žmogus – sociali būtybė, kuri negali tinkamai funkcionuoti būdama viena, atsiskyrusi nuo visuomenės. Ugdymo įstaiga – taip pat sociali būtybė, kuri negali  siekti kokybiško ugdymo, atsiskyrusi nuo kitų įstaigų. Kiekviena bendruomenė turi vertingas patirtis, todėl bendradarbiavimas yra labai svarbus gebėjimas, kuris lemia žmogaus sėkmę tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje. Bendradarbiavimas lemia ir efektyvaus ugdymo(si) sėkmę, jis atveria galimybes siekti pačių geriausių rezultatų, mokytis iš kitų-, mokytis lyderystės ir iniciatyvos, įgyvendinti įvairius sumanymus. Bendradarbiaudami galime daugiau, nes besimokančios bendruomenės tampa didesnės ir stipresnės.“

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodžius  tarė Vytenis Tomkus, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras, Rimutė Arlauskienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Abu kalbėtojai nuoširdžiai pasidžiaugė Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos iniciatyva bendradarbiauti su kolegomis. Džiugu, kad sulaukta dėmesio ir iš kitų rajono vadovų. Renginyje dalyvavo Voldemaras Maziliauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Edita Navickienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Pirmiausia savas mokyklas pristatė mokyklų vadovai: Arvydas Šiuksteris, Vilniaus mokymo centro direktorius, Mindaugas Libikas, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius, Loreta Ruškevičiūtė, Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ir Jurgita Znatavičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorė. Mokyklos gana skirtingos. Vilniečiai mokytojai  dirba tik su nuteistaisiais. Panevėžiečių mokiniai –   ir nuteistosios iš  moterų pataisos namų, ir jaunimas, ir suaugusieji, laiku nebaigę vidurinės mokyklos, bet turintys galimybę mokytis vakarais. Trakų mokytojai dirba su suaugusiaisiais  nuotoliniu būdu, ieško naujų formų bendradarbiaudami su kitomis  rajono įstaigomis. Kaišiadorių suaugusiųjų mokykloje nuotoliniu būdu mokosi I-IV gimnazijos klasių mokiniai, o lankydami  tradicines pamokas  mokosi mokiniai iš Pravieniškių atvirosios kolonijos pataisos namų. Visos paminėtos mokyklos nors ir nepasiekia aukščiausių akademinių rezultatų, kokiais didžiuojasi gimnazijos, bet sudaro  tinkamas sąlygų kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galimybes, patirti sėkmę ir emociškai gerai jaustis mokykloje.

Pranešimus skaitė trys Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytojos: etikos mokytoja Laura Petkevičiūtė – Jankauskienė kalbėjo apie bendravimo iššūkius - moralės klausimus, bendravimo taisykles ir aplinkos kultūrą,  informacinių technologijų ir fizikos mokytoja Orinta Jarunavičienė pasidalino mintimis apie nuotolinį mokymąsi  kaip šių dienų perspektyvą, istorijos vyresnioji mokytoja Natalija Raudeliūnienė dalinosi patirtimi, kaip Kaišiadorių suaugusiųjų mokykloje ruošiamasi darbui su atnaujinto turinio programomis.

Kita konferencijos dalis vyko Pravieniškėse. Dalyviai turėjo galimybę pamatyti, kokias sąlygas mokytis turi Pravieniškių skyrių mokiniai. Su  mokymosi sąlygomis  atskiruose sektoriuose supažindino renginio svečius Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorė Jurgita Znatavičienė, pavaduotoja Stasė Kacevičienė, Pravieniškių skyrių vedėjas Rimantas Rušas, mokytoja Rita Markevičienė. Apie sąlygas mokytis, santykius su mokytojais, su bendraklasiais kalbėjo patys mokiniai, kuriems stovėti prieš auditoriją  buvo didelis iššūkis, su kuriuo jie puikiai susidorojo. Džiugu, kad atvykę kolegos galėjo ne tik išgirsti mokinių pranešimus, bet ir pamatyti, kaip turiningai leidžiamas laisvalaikis. II pataisos namuose konferencijos dalyviai buvo pakviesti į nedidelį koncertą, o I namuose buvo parodytas vieno  mokinio sukurtas filmukas.

Baigiamoji konferencijos dalis vyko Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos aktų salėje, kur susirinko  ne tik mokytojai, bet ir pataisos namų darbuotojai. Mokyklos ir pataisos namų bendradarbiavimu pasidžiaugė Daiva Čiurinskienė - Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos resocializacijos skyriaus viršininkė ir Vidmantas Svečiulis  - Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos vyriausiasis patarėjas. Pareigūnai visų mokyklų vadovams įteikė dovanėles.

Renginį apibendrino Rita Vėželienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos psichologijos mokytoja. Ji  ne tik akcentavo, kad klasėse, kuriose vyrauja šilti mokytojų bei mokinių santykiai, bus skatinamas gilus mokymasis bei teigiamas mokinių socialinis ir emocinis ugdymas, bet ir pristatė  visiems mokytojams bei mokiniams skirtą namų darbą – užpildyti ir apibendrinti  socialinio ir emocinio tyrimo anketas. Jos kiekviena mokykla apibendrins ir tyrimo rezultatus pristatys baigiamojoje konferencijoje.

Konferencijos dalyviai atsakinėdami į žaismingus R. Vėželienės klausimus akcentavo mokyklų bendradabiavimo svarbą, pasidžiaugė įgytomis naujomis žiniomis ir patirtomis geromis emocijomis.

O pačioje pabaigoje visų dalyvių laukė turininga ekskursija po Pravieniškes ir Rumšiškes. Ekskursijos vadovas Juozas Sindaras ne tik papasakojo įdomių istorijų, bet ir išlydėjo svečius su giesme, nuostabiai suskambusia Rumšiškių bažnyčioje.

Konferencijos dalyviai  išsivežė daug gerų emocijų. O juk mokytojo  gera savijauta daro  labai didelę įtaką mokiniams.  Mokytojas yra variklis, nuo kurio priklauso  socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimas  mokyklose.

 

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja ekspertė Liucija Vinevičienė