Mokinių pasiekimai

Suaugusiųjų klasių mokinių pasiekimai 2014-2015 m.m.

Mokyklos suaugusiųjų 12 klasės mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė:

Eil. Nr.

Egzaminas

Laikė mokin.

Išlaikė

Rezultatas

1.

Lietuvių  gimtoji kalba

Mokyklinis

10

10

100%,paž. Vid.6

 

2.

Anglų kalba

3

1

33%, 53 balai

3.

Rusų kalba

3

3

100%, 16, 33, 32 balai

4.

Matematika

1

-

-

5.

Technologijos

5

5

100%,paž. vid.9

6.

Biologija

3

2

66%, 22, 24 balai

7.

Istorija

3

1

33%, 23 balai

8.

Informacinės technologijos

1

-

-

9.

Geografija

1

1

100%,35 balai

 

Įskaitų rezultatai

 

 

 

1.

Lietuvių gimtoji kalba

11

11

100%paž. vid.7

2.

Anglų (užsienio)kalba

3

3

100%,paž. vid. 8

3.

Rusų (užsienio)kalba

1

1

100%,paž. vid.8

 

Pateikti brandos atestatų duomenys rodo, kad išliko pasirenkamų valstybinių egzaminų įvairovė (informacinės technologijos, geografija). Du mokiniai atstovavo mokyklą respublikiniame vertėjų konkurse „Tavo Žvilgsnis“, vienas jų gavo apdovanojimą už geriausią vertimą iš anglų kalbos.

Lyginant 2011–2012 m. m. ir 2012–2013 m. m. rezultatai rodo, kad mokiniai sėkmingai išlaiko technologijų mokyklinį egzaminą pažymio vidurkis – 9, taip pat pagerėjo laikančiųjų rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą, lyginant su praėjusiais mokslo metais, nes mokiniai egzaminą išlaikė 100 %. Abiturientai sėkmingai laikosi kalbų įskaitas (100 %).