Mokytojai

DĖSTANTYS DALYKŲ MOKYTOJAI

Eil.Nr.

Dėstomas dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Anglų kalba

Rūta Stankienė

I–III

Vyr. mokytoja

2.

Anglų kalba

Aušra Sapitavičienė

IV

Vyr. mokytoja

3.

Biologija

Rita Markevičienė

I–IV

Vyr. mokytoja

4.

Chemija

Nadežda   Kriaučiūnienė

I–II

Mokytoja metodininkė

5.

Etika (dor/nis ugdymas)

Laura Petkevičiūtė- Jankauskienė

I–IV

Mokytoja

6.

Dailė

Virginija Klein

III–IV

Mokytoja metodininkė

7.

Geografija

Rita Markevičienė

I–II

Vyr. mokytoja

8.

Lietuvių kalba ir literatūra

Loreta

Pikšrytė-Jankauskienė

(vaiko priežiūros atostogose)

I–II

Vyr. mokytoja

9.

Lietuvių kalba ir literatūra

Živilė Kursevičienė

III–IV

Mokytoja metodininkė

10.

Matematika

Stasė Kacevičienė

I–II

Vyr. mokytoja

11.

Matematika

Lina Šadbaraitė

III–IV

Vyr. mokytoja

12.

Rusų kalba

Aušra Taparauskienė

I–IV

Vyr. mokytoja

13.

Istorija

Laimutė  Pluščauskienė

I–IV

Vyr. mokytoja

14.

Informacinės technologijos

Orinta Jarunavičienė

I–IV

Vyr. mokytoja

15.

Rusų kalba

Aušra Taparauskienė

I–IV

Vyr. mokytoja

16.

Technologijos

Virginija  Klein

I–II

Vyr. mokytoja

17.

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

Virginija Klein

III–IV

Vyr. mokytoja

18.

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

Jurgita  Znatavičienė

III–IV

Vyr. mokytoja

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

19.

Karjeros planavimas

Rita  Vėželienė

III–IV

Mokytoja

20.

Ekologija

Rita Markevičienė

I–IV

Mokytoja

21.

Psichologija

Rita Vėželienė

I–IV

Mokytoja

22.

Administravimo pagrindai

(Anglų kalba)

Rūta Stankienė I–II Vyr. mokytoja

KONSULTACIJOS

23.

Anglų kalba

Aušra Sapitavičienė

IV

Vyr. mokytoja

24.

Anglų kalba

Rūta Stankienė

III

Vyr. mokytoja

25.

Matematika

Stasė  Kacevičienė

II

Vyr. mokytoja

26.

Lietuvių kalba ir literatūra

Loreta

Pikšrytė-Jankauskienė

II

Vyr. mokytoja

27.

Lietuvių kalba ir literatūra

Živilė Kursevičienė

III–IV

Mokytoja metodininkė