Mokytojai

Suaugusiųjų klasėse 2015-2016 m.m. dėstantys mokytojai

Eil.Nr.

Dėstomas dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Etika

L.Jankauskienė

10-12

Mokytoja

2.

Lietuvių kalba

L.Pikšrytė – Jankauskienė

 

L.Vinevičienė

10

 

 

11-12

Mokytoja

 

 

Ekspertė

3.

Anglų kalba

A.Sapitavičienė

 

R.Stankienė

10,12

 

11

Vyr. mokytoja

 

Vyr. mokytoja

4.

Rusų kalba

A.Taparauskienė

10-12

Vyr. mokytoja

5.

Istorija

N.Raudeliūnienė

10-12

Vyr. mokytoja

6.

Geografija

R.Markeviečienė

10

Mokytoja

7.

Matematika

L.Šadbaraitė

10-12

Mokytoja

8.

Informacinės technologijos

O.Šliužienė

10-12

Vyr. mokytoja

9.

Biologija

 

Integruotas gamtos mokslų kursas

R.Markeviečienė

10-12

Mokytoja

10.

Technologijos

 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

 

Verslas ir vadyba bei mažmeninė prekyba

R.Vilimienė

 

 

 

 

R.Šadurskas

10-12

 

 

11-12

 

 

Metodininkė

 

 

Mokytojas

Pasirenkamieji dalykai

11.

Politologija

N.Raudeliūnienė

11-12

Vyr.mokytoja

12.

Psichologija

R.Vėželienė

10-12

Mokytoja

13.

Ekologija

R.Markevičienė

 

Mokytoja

14.

Ekonomika

R.Šadurskas

 

Mokytojas

Dalykų moduliai

15.

Teksto kūrimas ir suvokimas

L.Vinevičienė

12

Ekspertė

16.

Anglų kalba „Kalbėk ir rašyk“

A.Sapitavičienė

 

R.Stankienė

12

 

11

Vyr.mokytoja

 

Vyr.mokytoja

17.

Rusų kalba „Kalbėk ir rašyk“

A.Taparauskienė

 

Vyr. mokytoja

18.

Kompiuterinis dizainas

O.Šliužienė

11

Vyr.mokytoja

19.

Karjeros planavimas

R.Vėželienė

10,12

Mokytoja