Mokytojai

Dėstantys mokytojai

Eil.Nr.

Dėstomas dalykas

Mokytojo vardas, pavardė

Klasė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Etika

A. Mikalauskienė

9-12

Mokytoja

2.

Lietuvių kalba

L.Pikšrytė – Jankauskienė

 

Ž. Kursevičienė

9 - 10

 

 

11-12

Mokytoja

 

 

Vyr. mokytoja

3.

Anglų kalba

A.Sapitavičienė

 

R.Stankienė

10,12

 

11

Vyr. mokytoja

 

Vyr. mokytoja

4.

Rusų kalba

A.Taparauskienė

9-12

Vyr. mokytoja

5.

Istorija

L. Puščiauskienė

9-12

Vyr. mokytoja

6.

Geografija

R.Markeviečienė

9 - 10

Mokytoja

7.

Matematika

L.Šadbaraitė

9-12

Mokytoja

8.

Informacinės technologijos

O. Jarunavičienė

9-12

Vyr. mokytoja

9.

Biologija

 

Integruotas gamtos mokslų kursas

R.Markeviečienė

9-12

Mokytoja

10.

Technologijos

 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

 

Verslas ir vadyba bei mažmeninė prekyba

V. Klein

 

 

 

J. Nauckūnienė

9-12

 

 

11-12

 

 

Metodininkė

 

 

Mokytoja

Pasirenkamieji dalykai

11.

Politologija

L. Pluščiauskienė

11-12

Vyr.mokytoja

13.

Ekologija

R.Markevičienė

 

Mokytoja

Dalykų moduliai

15.

Teksto kūrimas ir suvokimas

Ž. Kursevičienė

12

Vyr.mokytoja

16.

Anglų kalba „Kalbėk ir rašyk“

A.Sapitavičienė

 

R.Stankienė

12

 

11

Vyr.mokytoja

 

Vyr.mokytoja

17.

Rusų kalba „Kalbėk ir rašyk“

A.Taparauskienė

 

Vyr. mokytoja