Apie skyrius

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr.T-574 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo organizavimo Pravieniškių pataisos namuose perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybei“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr.T-671  „Dėl 2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr.T-574 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo organizavimo Pravieniškių pataisos namuose perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybei“ pakeitimo“, Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos  2012 m. birželio 28 dienos sprendimu Nr.V17-251  mokyklai  nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pavestas nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo  bausmes Kaišiadorių rajono Pravieniškių pataisos namuose, bendrojo ugdymo organizavimas.

Mokyklos Pravieniškių skyriuje, veikiančiame Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje, šiuo metu ugdomi 352 7–12 klasių suaugę mokiniai.

Ugdymas organizuojamas grupinio mokymosi forma kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu arba pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ,,Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo").

Skyrių nuostatai