Eil.

Nr.

Komisijos, darbo grupės pavadinimas

Komisijos, darbo grupės pirmininkas

Komisijos, darbo grupės pirmininko pavaduotojas

Komisijos sekretorius

Komisijos nariai

1.

Inventorizacijos komisija

S.Kacevičienė

 

 

V.Klein

A.Sapitavičienė

2.

Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus bei trumpalaikio turto ir medžiagų nurašymo komisija

S.Kacevičienė

 

 

V.Klein

A.Sapitavičienė

3.

Turto vertinimo komisija

S.Kacevičienė

 

 

I.Butkevičienė

R.Rušas

R.Subačienė

4.

Pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir atestatų įrašų patikrinimo komisija

S.Kacevičienė

 

 

D.Rudytė-Šeškevičienė

D.Drėgvienė

5.

Mokyklos strateginio plano rengimo darbo grupė

J.Znatavičienė

S.Kacevičienė

R.Rušas

 

D.Rudytė-Šeškevičienė

N.Kriaučiūnienė

A.Sapitavičienė

R.Stankienė

6.

Viešųjų pirkimų ir paslaugų komisija

J.Znatavičienė

 

 

I.Butkevičienė

N.Kriaučiūnienė

7.

Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė

J.Znatavičienė

S.Kacevičienė

R.Rušas

 

D.Rudytė-Šeškevičienė

N.Kriaučiūnienė

A.Sapitavičienė

R.Stankienė

R.Vėželienė

L.Vinevičienė

Ž.Kursevičienė

8.

Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė

J.Znatavičienė

S.Kacevičienė

R.Rušas

 

Ž.Kursevičienė

A.Sapitavičienė

N.Kriaučiūnienė

N.Raudeliūnienė

9.

Androgogų (nuotolinio mokymo)

Metodinė grupė

A.Sapitavičienė

 

Ž.Kursevičienė

Visi mokytojai

10.

Pravieniškių skyrių metodinė grupė

N.Kriaučiūnienė

 

D.Rudytė-Šeškevičienė

 

Visi Pravieniškių skyrių mokytojai

11.

Vidaus įsivertinimo darbo grupė

R.Vėželienė

 

 

R. Stankienė

A.Sapitavičienė

N.Kriaučiūnienė

D.Drėgvienė

12.

Dokumentų ekspertų komisija

L.Petkevičiūtė - Jankauskienė

 

 

O.Jarunavičienė

L.Šadbaraitė

13.

Mokytojų atestacijos komisija

J.Znatavičienė

 

D.Rudytė-Šeškevičienė

 

R.Rušas

N.Kriaučiūnienė

L.Vinevičienė

E.Navickienė

14.

Mokinių priėmimo komisija

S.Kacevičienė

R.Rušas

 

B. Rušienė

P.Kniūkšta

N. Raudeliūnienė

R.Markevičienė

15.

Internetinės svetainės darbo grupė

O.Jarunavičienė

A.K.Zuoza

 

Ž.Kursevičienė

V.Klein

D.Rudytė-Šeškevičienė

J.Znatavičienė

S.Kacevičienė

16.

Pedagogų etikos kodekso, etikos komisija

L.Vinevičienė

V.Čižauskienė

 

D.Dregvienė

L.Pluščauskienė

V.Klein

17.

Renginių organizavimo darbo grupė

 

S.Kacevičienė

R.Rušas

 

V.Klein

L.Vinevičienė

R.Markevičienė

N.Raudeliūnienė

D.Augustinavičienė

L.Pluščauskienė

D.Andriulis

18.

Ekstremalių situacijų valdymo darbo grupė

 

J.Znatavičienė

S.Kacevičienė

 

R.Rušas

I.Butkevičienė

19.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės darbo grupė

 

J.Znatavičienė

S.Kacevičienė

R.Rušas

 

Ž.Kursevičienė

V.Klein

N.Kriaučiūnienė

O.Jarunavičienė

A.Sapitavičienė

D.Rudytė-Šeškevičienė

D.Augustinavičienė

R.Stankienė

L.Pluščauskienė

B.Rušienė

L.Vinevičienė

D.Drėgvienė

L.Petkevičiūtė-Jankauskienė

R.Markevičienė

A.Taparauskienė

D.Drėgvienė

N.Kriaučiūnienė

N.Raudeliūnienė

V.Čižauskienė

20.

Valstybinės lietuvių kalbos egzaminų komisija

J.Znatavičienė

 

 

D.Rudytė-Šeškevičienė

L.Vinevičienė

21.

Asmens duomenų pareigūnas

I.Butkevičienė

 

 

 

22.

Antikorupcinė darbo grupė

S.Kacevičienė

 

 

R.Rušas

I.Butkevičienė

A.Svetaka

D.Rudytė - Šeškevičienė

23.

UTA atnaujinimo ugdymo turinio darbo grupė

S.Kacevičienė

 

 

R.Rušas

L.Vinevičienė

D.Drėgvienė

N.Kriaučiūnienė

A.Sapitavičienė

N.Rudeliūnienė

L.Petkevičiūtė - Jankauskienė

R.Markevičienė

O.Jarunavičienė

V.Klein