Eil.

Nr.

Komisijos, darbo grupės pavadinimas

Komisijos, darbo grupės pirmininkas

Komisijos, darbo grupės pirmininko pavaduotojas

Komisijos sekretorius

Komisijos nariai

1.

Inventorizacijos komisija

S. Kacevičienė

V. Klein

A. Sapitavičienė

2.

Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus bei trumpalaikio turto ir medžiagų nurašymo komisija

S. Kacevičienė

V. Klein

A. Sapitavičienė

3.

Pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir atestatų įrašų patikrinimo komisija

S. Kacevičienė

D.Rudytė-Šeškevičienė

D. Drėgvienė

D. Andriulis

4.

Mokyklos strateginio plano rengimo darbo grupė

J. Nauckūnienė

S. Kacevičienė

R.  Rušas

D.Rudytė-Šeškevičienė

N. Kriaučiūnienė

A. Sapitavičienė

R. Stankienė

5.

Viešųjų pirkimų ir paslaugų komisija

J. Nauckūnienė

I. Butkevičienė

N. Kriaučiūnienė

6.

Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė

J. Nauckūnienė

S. Kacevičienė

R. Rušas

D.Rudytė-Šeškevičienė

N. Kriaučiūnienė

A. Sapitavičienė

R. Stankienė

R. Vėželienė

7.

Mokyklos veiklos plano rengimo darbo grupė

J. Nauckūnienė

S. Kacevičienė

R. Rušas

Ž. Kursevičienė

A. Sapitavičienė

N. Kriaučiūnienė

N. Raudeliūnienė

8.

Androgogų (nuotolinio mokymo)

metodinė grupė

A. Sapitavičienė

Ž. Kursevičienė

Visi mokytojai

9.

Pravieniškių skyrių metodinė grupė

N. Kriaučiūnienė

D.Rudytė-Šeškevičienė

Visi Pravieniškių skyrių mokytojai

10.

Vidaus įsivertinimo darbo grupė

R. Vėželienė

R. Stankienė

A. Sapitavičienė

N. Kriaučiūnienė

D. Drėgvienė

11.

Dokumentų ekspertų komisija

A. Mikalauskienė

O. Jarunavičienė

L. Šadbaraitė

12.

Mokytojų atestacijos komisija

J. Nauckūnienė

D.Rudytė-Šeškevičienė

R. Rušas

N .Kriaučiūnienė

L. Vinevičienė

E. Navickienė

13.

Mokinių priėmimo komisija

S. Kacevičienė

R. Rušas

B. Rušienė

P. Kniūkšta

N. Rudauskienė

14.

Internetinės svetainės darbo grupė

O. Jarunavičienė

A. K.Zuoza

Ž. Kursevičienė

V. Klein

D.Rudytė-Šeškevičienė

15.

Pedagogų etikos  komisija

N. Rudauskienė

V. Čižauskienė

D. Drėgvienė

L. Pluščauskienė

L. Vinevičienė

16.

Renginių organizavimo darbo grupė

S. Kacevičienė

R. Rušas

V. Klein

L. Vinevičienė

R. Markevičienė

N. Raudeliūnienė

D. Augustinavičienė

L. Pluščauskienė

D. Andriulis

17.

Ekstremalių situacijų valdymo darbo grupė

I. Butkevičienė

S. Kacevičienė

R. Rušas

18.

Suaugusiųjų mokymosi savaitės darbo grupė

S. Kacevičienė

A. Sapitavičienė

Ž. Kursevičienė

V. Klein

N. Kriaučiūnienė

O. Jarunavičienė

R .Rušas

19.

Valstybinės lietuvių kalbos ir Konstitucijos egzaminų komisija

J. Nauckūnienė

S. Kacevičienė

D.Rudytė-Šeškevičienė

L. Pluščauskienė

N. Raudeliūnienė

L.Pikšrytė-Jankauskienė

20.

Asmens duomenų pareigūnas

I. Butkevičienė

21.

Antikorupcinė darbo grupė

S. Kacevičienė

R. Rušas

I. Butkevičienė

A. Svetaka

D.Rudytė - Šeškevičienė