Mokyklos mokiniai

Programos

Mokinių skaičius

I- IV kl. nuotoliniu būdu

77

3-4 ir 7-IV kl.

Pravieniškių skyriai

357

Iš viso

434