Mokyklos mokiniai

Programos

Mokinių skaičius

I- IV kl. nuotoliniu būdu

67

3-4 ir 7-IV kl.

Pravieniškių skyriai

422

Iš viso

489