Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą  atlieka  direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. Veiklos įsivertinimo išvados, stebėsenos rezultatai aptariami, analizuojami ir panaudojami ugdomajai veiklai tobulinti.

Mokyklos veiklos įsivertinimo išvados. Platusis ir giluminis mokyklos įsivertinimas atliekamas naudojantis tiesioginės internetinės sistemos „IQES online Lietuva” instrumentais mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. Kasmet skelbiama mokyklos pažangos ataskaita. 2020–2021 mokslo  metų vidaus įsivertinimo mokyklos aukščiausios ir žemiausios vertės:

 

Aukščiausios vertės

Lygis

Žemiausios vertės

Lygis

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas

3,4

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais

2,3

4.3.1. Kompetencija

3,3

2.4.2. Mokinių įsivertinimas

2,7

4.2.1. Veikimas kartu

3,2

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje

2,7

4.1.3. Mokyklos savivalda

3,1

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu

2,7

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas

3,1

1.1.1. Asmenybės tapsmas

2,8