Anglų kalbos lygio testavimas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taikomos, kai asmuo priimamas:

į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;

į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

taip pat valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui atveju.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų kalbos mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose kalbų centruose arba kitose įstaigose, turinčiose teisę naudoti Taisyklių prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir/ar tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus.

Anglų kalbos mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai.

Užsienio kalbos testą sudaro dvi dalys: užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas (testas raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimas (patikrinimas žodžiu).

Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla yra įsigijusi teisę naudotis Cambridge English Placement Test (testo raštu dalis) bei turi kvalifikuotą specialistą kalbėjimo gebėjimų tikrinimui (testo žodžiu dalis). Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla pateikė prašymą Valstybės tarnybos departamentui ir yra įtraukta į akredituotuose centrų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų kalbos mokėjimą, sąrašą.

 

Rekvizitai:

Kaišiadorių suaugusiųjų  mokykla

Įmonės kodas 191823464

a.s. LT304010040500162009 Luminor bankas

Testo (raštu + žodžiu) kaina 20 EUR

Mokėjimo paskirtis: už užsienio kalbos žinių lygio patikrinimą


PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ANGLŲ KALBOS TIKRINIMO

TESTAS

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo pavadinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenis

Egzamino / testo data ir laikas

Egzamino / testo vieta

(miestas, adresas)

Trukmė

Kaina

Kontaktai registracijai

(kontaktinis asmuo, telefonas, el. paštas)

Cambridge English Placement Test (Online)

A1 – C2

Pagal susitarimą

Kaišiadorių suaugusiųjų  mokykla

(Gedimino g. 118, Kaišiadorys)

45 min.

20€

Rūta Stankienė,

Aušra Sapitavičienė

El.paštas:

info@suaugusiuju.kaisiadorys.lt

Tel. 8 346 60 120