Anglų kalbos lygio testavimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taikomos, kai asmuo priimamas:

į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;

į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

taip pat valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui atveju.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų kalbos mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose kalbų centruose arba kitose įstaigose, turinčiose teisę naudoti Taisyklių prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir/ar tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus.

Anglų kalbos mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai.

Užsienio kalbos testas susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo (testo raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo (patikrinimo žodžiu).

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla yra įsigijusi teisę naudotis Cambridge English Placement Test (testo raštu dalis) bei turi kvalifikuotą specialistą kalbėjimo gebėjimų tikrinimui (testo žodžiu dalis). Kaišiadorių suaugusųjų ir jaunimo mokykla pateikė prašymą Valstybės tarnybos departamentui ir yra įtraukta į akredituotuose centrų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų kalbos mokėjimą, sąrašą.

Testo (raštu + žodžiu) kaina 20 EUR

Rekvizitai:

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Įmonės kodas 191823464

a.s. LT304010040500162009   DNB bankas

Testo (raštu + žodžiu) kaina 20 EUR

Mokėjimo paskirtis: už užsienio kalbos žinių lygio patikrinimą

PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ANGLŲ KALBOS TIKRINIMO

TESTAS

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo pavadinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenis

Egzamino / testo data ir laikas

Egzamino / testo vieta

(miestas, adresas)

Trukmė

Kaina

Kontaktai registracijai

(kontaktinis asmuo, telefonas, el. paštas)

Cambridge English Placement Test (Online)

A1 – C2

Pagal susitarimą

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

(Gedimino g. 118, Kaišiadorys)

45 min.

20€

Rūta Stankienė, Aušra Sapitavičienė el. paštas jaunimo.mokykla@kaisiadorys.lm.lt

Tel. 8 346 60 120