Mokytojai specialistai

Mokytojo vardas, pavardė

Mokomasis dalykas, kvalifikacinė kategorija

Donaldas Andriulis

Fizinio ugdymo vyr. mokytojas

Danguolė Augustinavičienė

Istorijos, pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja

Vitalija Cibulskienė

Dorinio ugdymo vyr. mokytoja

Vilma Čižauskienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Daiva Drėgvienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Orinta Jarunavičienė

Informacinių technologijų vyr.  mokytoja, fizikos mokytoja

Stasė Kacevičienė

Matematikos vyr. mokytoja

Virginija Klein

Technologijų vyr. mokytoja, dailės mokytoja metodininkė

Pranas Kniūkšta

Fizikos ir technologijų vyr. mokytojas

Nadežda Kriaučiūnienė

Chemijos ir biologijos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja

Živilė Kursevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rita Markevičienė

Biologijos, geografijos vyr. mokytoja

Janina Mockienė

Chemijos mokytoja

Jurgita Znatavičienė

Technologijų vyr. mokytoja

Laura Petkevičiūtė-Jankauskienė

Etikos mokytoja

Loreta Pikšrytė-Jankauskienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Laimutė Pluščauskienė

Istorijos vyr. mokytoja

Natalija Raudeliūnienė

Istorijos vyr. mokytoja

Natalija Rudauskienė

Matematikos  vyr. mokytoja

Dovilė Rudytė-Šeškevičienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Rimantas Rušas

Geografijos vyr. mokytojas

Bronė Rušienė

Fizinio ugdymo ir dorinio ugdymo vyr. mokytoja

Aušra Sapitavičienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Rūta Stankienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Algis Svetaka

Matematikos vyr. mokytojas

Lina Šadbaraitė

Matematikos vyr. mokytoja

Aušra Taparauskienė

Rusų kalbos vyr. mokytoja

Liudmila Veitienė

Rusų kalbos mokytoja

Rita Vėželienė

Psichologijos mokytoja

Liucija Vinevičienė

Lietuvių kalbos  mokytoja ekspertė

Aurelijus Kazys Zuoza

Informacinių technologijų vyr. mokytojas

Mokyklos darbuotojai

Vardas, pavardė

Pareigos

Rita Subačienė

Sekretorė, administratorė

Inga Butkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams

Orinta Jarunavičienė

Kompiuterininkė

Stasė Kacevičienė

Registrų tvarkytoja

Regina Kostikovienė

Valytoja

Jonas Vinickas

Darbininkas

Taisa Liuzienė Bibliotekininkė