Biblioteka

Mokyklos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras (mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze), tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

 

Tikslai:

  • kurti patrauklios ir paslaugios bibliotekos įvaizdį;
  • drauge su mokytojų kolektyvu ugdyti mokinių asmeninius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, ugdyti mokinių poreikį mokytis, žinoti, tobulėti, domėtis nauja informacija;
  • komplektuoti spaudinius bei informacinių laikmenų fondus, kurie padėtų siekti mokymo programose numatytų tikslų.

Bibliotekos darbuotojos padeda naudotis knygomis ir kitais informacijos ištekliais: grožine ir pažintine literatūra, spaudiniais ir elektroniniais dokumentais. Bibliotekoje sukaupta medžiaga papildo ir praturtina vadovėlius, mokomąją ir metodinę medžiagą.

 

Skaitytojų skaičius – 115;
Darbuotojai – 1 (Taisa Liuizienė);
Plotas – 36 m2;
Patalpos – 1;
Kompiuterinė įranga – 4;

 

Darbo laikas:

Pirmadienis - penktadienis

7:00 - 15:30

Pietų pertrauka:12:00 - 12:30 val.

Bibliotekoje rasi ne tik žinias, pasaulio išmintį išguldytą knygose, bet ir žmones, kurie tau patars, padės, paguos...

Mokyklos bibliotekoje yra 10 darbo vietų skirtų mokiniams. Iš jų 3 kompiuterizuotos ir turinčios interneto ryšį bei viena kompiuterizuota bibliotekos darbuotojo vieta (kompiuteris su interneto ryšiu bei spausdinimo aparatas).

2020 m. pradžioje bibliotekos fonde yra 2538 knygos (grožinė, metodinė, mokymo bei informacinė literatūra).

Dovanotų knygų - 529 egz.

2020 m. pradžioje bibliotekos vadovėlių fonde yra 3021 vadovėliai.

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos bibliotekos darbą reglamentuojantys dokumentai