VIZIJA

Moderni, naujovėms bei kaitai atvira švietimo įstaiga, teikianti optimalų ir kokybišką formalųjį bei neformalųjį švietimą.

 

MISIJA

Kokybiškai ugdyti ir mokyti mokinius, skatinti jų saviraišką ir norą mokytis visą gyvenimą.

 

VERTYBĖS

  • Individualus požiūris į asmenybę;
  • Besimokanti mokykla;
  • Bendruomenės narių partnerytė, komandinis darbas, savarankiškumo ugdymas ir asmenybės augimas.

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI

  • Mokymasis bendradarbiaujant;
  • Gerinti pagrindinio ugdymo pasiekimų ir egzaminų rezultatus;
  • Nuotolinio mokymo plėtra;
  • Mokyklos materialinės ir techninės bazės stiprinimas.


FILOSOFIJA

Mokytis niekada nevėlu!

Nestovėk vietoje – judėk ir tu!