Ką reikia žinoti?

UTA – atnaujintas ugdymo turinys.

Tai reiškia, kad nuo 2023 m. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?
1. Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių.
2. Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo.
3. Perkrautas turinys.
4. Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo).
Plačiau:
https://www.mokykla2030.lt/

Kokie elementai keičiasi iš esmės?
1. Kompetencijomis grįstas ugdymas.
2. Atitiktis vaiko raidos tarpsniams.
3. Tarpdalykinė integracija.
4. Atskirtų integruojamų programų integracija.
5.  Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis.

Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

Pirmininkė – Jurgita Znatavičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorė, technologijų vyr. mokytoja;

Nariai:

Stasė Kacevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr. mokytoja;

Rimantas Rušas, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyrių vedėjas, geografijos vyr. mokytojas;

Liucija Vinevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos lietuvių k. mokytoja ekspertė;

Daiva Drėgvienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja;

Nadežda Kriaučiūnienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos biologijos,

chemijos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja;

Aušra Sapitavičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos anglų k. vyr. mokytoja;

Natalija Raudeliūnienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos istorijos vyr. mokytoja;

Laura Petkevičiūtė-Jankauskienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos etikos mokytoja;

Rita Markevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos geografijos ir biologijos vyr. mokytoja;

Orinta Jarunavičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos informacinių technologijų vyr. mokytoja, fizikos mokytoja;

Virginija Klein, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos technologijų ir dailės mokytoja metodininkė.

Ką reikia žinoti?

UTA – atnaujintas ugdymo turinys.

Tai reiškia, kad nuo 2023 m. mokyklos pradės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?
1. Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių.
2. Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo.
3. Perkrautas turinys.
4. Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo).
Plačiau:
https://www.mokykla2030.lt/

Kokie elementai keičiasi iš esmės?
1. Kompetencijomis grįstas ugdymas.
2. Atitiktis vaiko raidos tarpsniams.
3. Tarpdalykinė integracija.
4. Atskirtų integruojamų programų integracija.
5.  Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis.

Mokyklos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

Komandos vadovė: Jurgita Znatavičienė, direktorė;

Nariai:

Stasė Kacevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Rimantas Rušas, Pravieniškių skyrių vedėjas;

Auišra Sapitavičienė, metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Nadežda Kriaučiūnienė, metodinės grupės pirmininkė, gamtos mokslų mokytoja metodininkė;

Virginija Klein, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė;

Daiva Drėgvienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;