VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS EGZAMINAI

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI

1.Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus laiko asmenys siekiantiems gauti Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau vadinama – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) ir privalantiems pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo ( Žin., 2002, Nr. 95-4087; 2008, Nr. 83-3293) ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137- 5199) nuostatas.

 

2.Egzaminai organizuojami pagal Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2023 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

https://www.nsa.smm.lt/wpcontent/uploads/2022/02/2022m_egzaminu_tvarkarastis_LRK_2.pdf (PASTABA 2023 m. tvarkaraštis dar nepatvirtintas) Asmenims  pasirinktų egzaminų iš NŠA direktoriaus patvirtinto metinio egzaminų tvarkaraščio skaičius per einamuosius metus neribojamas.

 

3.Prašymus laikyti egzaminus teikti NECIS sistemoje (www.migracija.lt)

 

SVARBI INFORMACIJA:

1. Būtina apmokėti už egzaminus: rezervavus egzaminą spauskite mygtuką „Atlikti mokėjimą“. Valstybinės kalbos egzamino kaina 29 Eur, Konstitucijos pagrindų egzamino – 14 Eur.

2. Egzaminus galite laikyti tik toje savivaldybėje, kurioje gyvenate, mokotės ar dirbate.

Jei egzaminą laikote nuotoliniu elektroniniu būdu, rinkitės Alytaus Likiškėlių progimnaziją  kaip bazinę mokyklą. Nuotoliniu elektroniniu būdu galite laikyti egzaminą, jei esate užsienio lietuvis ar užsienietis, besimokantis lituanistinio švietimo ar kitose švietimo įstaigose užsienyje.

3. Egzaminų rezultatus sužinosite paskambinę į mokyklą, kurioje laikėte egzaminą. Jie paaiškėja ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo egzaminų laikymo dienos.

4. Valstybinės kalbos egzamino nereikia laikyti:

1) jei esate išlaikę I–III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus arba lietuvių kalbos A2, B1, B2, C1 lygių mokėjimo nustatymo egzaminus ir turite tai patvirtinantį pažymėjimą.

2) jei esate įgiję pagrindinį, vidurinį, aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą lietuvių kalba;

3) jei esate Lietuvos Respublikoje baigę užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas, jeigu buvo mokoma lietuvių kalbos;

4) jei esate įgiję vidurinį išsilavinimą užsienyje veikiančioje švietimo įstaigoje, jeigu buvo mokomasi lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos;

5) 1991 m. ar vėliau Lietuvos Respublikoje baigę vidurinio ugdymo programą, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, pirminio profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa ne lietuvių mokomąja kalba ir išlaikę mokyklos baigimo ar brandos egzaminą, įrodantį lietuvių kalbos mokėjimą;

6) jei esate įgiję vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba iki 1991 m., jeigu buvo mokoma lietuvių kalbos.

5. Norintys laikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijų pagrindų egzaminą, prieš tai turite būti išlaikę Valstybinės kalbos egzaminą.

6. Egzaminų kainos:

Egzamino pavadinimas

Įkainis

Įkainis pensininkams ir neįgaliesiems

Lietuvių kalbos mokėjimo A1–A2 lygiai

 

32,20

23,00

Lietuvių kalbos mokėjimo B1 lygis

 

36,80

27,60

Lietuvių kalbos mokėjimo B2 lygis

 

41,40

32,20

Lietuvių kalbos mokėjimo C1 lygis

 

46,00

36,80

I valstybinės kalbos mokėjimo kategorija

 

32,20

23,00

II valstybinės kalbos mokėjimo kategorija

 

36,80

27,60

III valstybinės kalbos mokėjimo kategorija

41,40

32,20

 

7. Kam už egzaminus mokėti nereikia? Už egzaminą mokėti nereikia, jei mokotės lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje.

8. Egzamino modelis parengtas vadovaujantis Europos testuotojų asociacijos (ALTE) testų kūrimo metodika, taikoma suaugusiųjų negimtosios kalbos mokėjimo lygiui nustatyti, ir Europos Tarybos funkciškai orientuotos kalbos mokymo(si) turinio aprašais (,,Pusiaukelė”, ,,Slenkstis”, ,,Aukštuma”). Lietuvių kalbos mokymo turinio aprašai čia:

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/lietuviu-kalbos-mokymo-turinio-aprasai?lang=lt

9. Pažymėjimus išrašo Nacionalinė švietimo agentūra, o išduoda bazinė mokykla. Jei egzaminą laikėte nuotoliniu elektroniniu būdu, pažymėjimas Jums bus išsiųstas registracijos egzaminui metu nurodytu adresu.

TESTŲ PAVYZDŽIAI: https://www.nsa.smm.lt/testai/

PATVIRTINTA

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VK-815

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS

 

RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2023 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VK-815

 

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS

RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2023 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminai Data ir laikas Vykdymo būdas

1. Valstybinės kalbos egzaminai1


1.1.

 

1.2.

 

1.3.

1.4.

 

1.5.

 

1.6.

1.7.

 

1.8.

 

1.9.

1.10.

 

1.11.

 

1.12


Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis)

 

Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis)

 

Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis)

Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis)

 

Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis)

 

Valstybinės kalbos egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

Valstybinės kalbos egzaminas (kalbėjimo dalis)


Sausio 19 d.

10 val.

Sausio 19 d.

13 val.

Kovo 16 d.

10 val.

Kovo 16 d.

13 val.

Gegužės 17 d.

10 val.

Gegužės 17 d.

13 val.

Liepos 10 d.

10 val.

Liepos 10 d.

13 val.

Rugsėjo 21 d.

10 val.

Rugsėjo 21 d.

13 val.

Lapkričio 23 d.

10 val.

Lapkričio 23 d.

13 val.


Elektroninis Tradicinis Elektroninis Tradicinis Elektroninis Tradicinis Elektroninis Tradicinis Elektroninis Tradicinis Elektroninis Tradicinis


2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai


2.1.

2.2.


Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas


Vasario 2 d.

14 val.

Kovo 30 d.

14 val.


Elektroninis Elektroninis


1 Šį egzaminą laiko asmenys, siekiantys pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatas įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.


2.3.

2.4.

 

2.5.

 

2.6.


Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas


Birželio 6 d.

14 val.

Liepos 21 d.

14 val.

Spalio 5 d.

14 val.

Gruodžio 7 d.

14 val.


Elektroninis Elektroninis Elektroninis Elektroninis


3. I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai


3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

 

3.7.

3.8.

 

3.9.

3.10.

 

3.11.

3.12.


I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

I kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)


Sausio 19 d.

10 val.

 

Sausio 19 d.

13 val.

Kovo 16 d.

10 val.

 

Kovo 16 d.

13 val.

Gegužės 17 d.

10 val.

Gegužės 17 d.

13 val.

Liepos 10 d.

10 val.

Liepos 10 d.

13 val.

Rugsėjo 21 d.

10 val.

 

Rugsėjo 21 d.

13 val.

Lapkričio 23 d.

10 val.

 

Lapkričio 23 d.

13 val.


Elektroninis

Tradicinis Elektroninis

Tradicinis Elektroninis

Tradicinis Elektroninis

 

Tradicinis Elektroninis

 

Tradicinis Elektroninis

Tradicinis


4. II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai


4.1.


II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis)


Sausio 20 d.

10 val.


Elektroninis


4.2.

4.3.

4.4.

 

4.5.

4.6.

 

4.7.

4.8.


II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

II kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)


Sausio 20 d.

14 val.

Balandžio 27 d.

10 val.

Balandžio 27 d.

14 val.

Rugpjūčio 25 d.

10 val.

 

Rugpjūčio 25 d.

14 val.

Spalio 26 d.

10 val.

 

Spalio 26 d.

14 val.


Tradicinis Elektroninis

Tradicinis Elektroninis

 

Tradicinis Elektroninis

 

Tradicinis


5. III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminai


5.1.

5.2.

 

5.3.

5.4.


III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)

III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo dalis, klausymo dalis)

III kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas (kalbėjimo dalis)


Kovo 17 d.

10 val.

 

Kovo 17 d.

14 val.

Rugsėjo 22 d.

10 val.

 

Rugsėjo 22 d.

14 val.


Elektroninis

Tradicinis Elektroninis

 

Tradicinis


PASTABA. Tradiciniu vykdymo būdu kandidatai laiko egzaminą nustatytu metu bazinėje mokykloje. Elektroniniu vykdymo būdu kandidatai laiko egzaminą nustatytu metu bazinėje mokykloje naudodami informacines komunikacijos technologijas.