Socialinio emocinio saugumo darbo grupė

Pirmininkė – Stasė Kacevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos vyr. mokytoja;

Nariai:

Rimantas Rušas, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyrių vedėjas, geografijos vyr. mokytojas;

Daiva Drėgvienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja;

Laura Petkevičiūtė-Jankauskienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos etikos mokytoja;

Rita Veželienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos psichologijos mokytoja;