Nuotolinių susirinkimas

Rugsėjo 17 dieną Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje vyko nuotoliniu būdu besimokančių 10-12 klasių mokinių susirinkimas. Susirinkimo metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su mokyklos aplinka, pabendrauti su dalykų mokytojais.  Mokyklos pavaduotoja ugdymui Rūta Stankienė  pristatė  Moodle  aplinką, mokyklos bendrais reikalavimus. Dalykų mokytojai supažindino moksleivius su dalyko turiniu,  neformalaus ugdymo tęstine  programa„ Tavo sveikata- tavo rankose“ . Visi dalyvaujantys susirinkimo metu  turėjo galimybę išsakyti savo pageidavimus dėl ugdymo organizavimo.

 

Mokyklos pavaduotoja R. Stankienė