Suaugusiųjų ugdymo ypatumai laisvės atėmimo vietose

Mokytis niekada nevėlu... Tiems, kurie nenorėjo, nespėjo, tingėjo ar kitaip vengė mokytis gyvendami laisvėje, kurie už įstatymų nesilaikymą pateko į laisvės atėmimo vietą, vėl sudarytos sąlygos mokytis. Teistųjų asmenų mokymosi specifika gerokai skiriasi nuo įprastinių standartų, todėl pedagogams iškyla problemų, kurias dera paanalizuoti. Tuo tikslu Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos administracija 2015-08-25 Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje suorganizavo seminarą „Darbo ypatumai vykdant suaugusiųjų ugdymo programas laisvės atėmimo vietose“, į kurį pasikvietė ir Kybartų suaugusiųjų mokyklos pedagogus. Seminaro dalyviai susipažino su mokymo baze ir ugdymo sąlygomis Pravieniškių PN-AK 1-jame ir 2-jame sektoriuose, su nuteistųjų-mokinių kasdienio gyvenimo ypatumais. Pedagogų ir pareigūnų diskusijoje buvo analizuota nuteistųjų motyvacija, lankomumo, bendravimo, atsakingumo, bendravimo problemos. Pravieniškių skyrių vedėjas Rimantas Rušas (seminaro moderatorius) apibendrino mokymo procese susikaupusias problemas ir kartu su kolegomis bei dalyvavusiais pataisos įstaigos Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnais G. Lukšiu bei A. Balčiūnu ieškojo bendrų sprendimo būdų. Seminaro dalyviai pasidalino savo sukaupta sėkminga ir skaudžia patirtimi, išsivežė naujų idėjų, kurias galės pritaikyti savo mokymo procese.