Susitikimas su teisėsaugos atstovais

Gruodžio 14 dieną mūsų mokykloje vyko prevencinė paskaita ,,Mano teisės ir pareigos“. Ją vedė Nepilnamečių vyr. inspektorė I. Budrikienė ir Kauno apygardos probacijos skyriaus specialistė L. Žižliauskienė. Susitikimo metu mokiniai aktyviai uždavė klausimus į jiems rūpimus klausimus, dalinosi savo išgyvenimais, domėjosi kokios nuobaudos gali būti taikomos už padarytas nusikalstamas veikas, buvo aptariami tėvų ir vaikų santykiai.