Jaunimo klasių tėvų susirinkimas

Vasario 20 dieną mūsų mokykloje vyko jaunimo klasių tėvų susirinkimas. Jame buvo kalbama apie ugdymo proceso organizavimą, neformaliąją mokyklos veiklą. Tėvai supažindinti su mokykloje esančiomis nuostatomis, pristatytos lankomumo bei pažangumo ataskaitos. Susirinkime dalyvavo Nepilnamečių inspektorė V. Janonienė, kuri kalbėjo apie tėvų ir vaikų santykius, mokinių elgesį viešose vietose ir baudžiamąją atsakomybę. Karjeros konsultantė S. Lažauninkienė informavo tėvus apie karjeros galimybes bei perspektyvas. Sususirinkimo metu tėvai aktyviai domėjosi ugdymosi procesu užduodami klausimus į kuriuos jiems buvo atsakyta.