Sausio 13 minėjimas

Dega žvakelės, tik plaikstosi jų liepsnelės,  kurios  primena , kad gyvenimas gali tuoj pat užgesti, nes yra labai trapus.  Susirinkome visa mokyklos bendruomenė prisiminti tuos, kurie žuvo, kad mums gera būtų gyventi, mokytis, svajoti ir  kurti.  Renginį pradėjome visi giedodami Lietuvos Respublikos himną. prisiminėme to meto įvykius, skaitėme eiles, skirtas Laisvės Gynėjų dienai, dalinomės prisiminimais.  Renginyje dainavome dainas, kurias prieš 27 metus dainavo visa Lietuva, Visą dieną nešiojome prisisegę neužmirštuoles prie krūtinių, taip pagerbdami žuvusius Sausio 13-ąją.   Prašau pataisyti, kas ne taip.