Mokytojų metodinė diena Molėtų Etnokosmologijos muziejuje

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytojai metodinę dieną organizavo Molėtų Etnokosmologijos muziejuje. Renginyje dalyvavo 16 mokytojų. Daugelis muziejuje lankėsi pirmą kartą.

Šis muziejus – vienintelis tokio tipo pasaulyje, atskleidžiantis visai naują kultūros aspektą: žmogaus ir žmonijos emocinių, etninių, dvasinių,pažintinių ryšių su kosminiu pasauliu visumą. Pastato architektūra primena mituose vaizduojamąjį Pasaulio medį. Patekę vidun, pamatėme kylančią galeriją. Pirmoje galerijoje susipažinome su mūsų protėvių kosmine simbolika, kalendorinėmis sistemomis, senovinių svarstyklių kolekcija, šiuolaikiniais astronomijos ir kosmonautikos laimėjimais, moksliniais ir netradiciniais Visatos pažinimo metodais, nežemiško proto paieškomis. Antroji muziejaus salė skirta erdvei ir laikui. Vienoje jos pusėje – prietaisai, kitoje – atomo pasaulis. Trečioji – Pasaulio medžio pakopa, skirta laikui. Laikas skaičiuojamas derinant astronominius reiškinius ir yra glaudžiai susijęs su kalendorinėmis šventėmis. Malonų jausmą patyrėme laikydami rankose tikrą meteoritą.  Iš Etnokosmologijos muziejaus apžvalgos aikštelės pamatėme tikrai gražų neurbanizuotą, be elektros stulpų su ežerais ir giriomis, peizažą. Gerėjomės akmenų kolekcija, matėme akmeninę Jupiterio planetą.

Taip pat lankėmės Alantos dvare. Ten viskas dvelkia senove

Į pasaulį reikią žiūrėti kaip į atverstą knygą, kurią reikia išmokti skaityti. Todėl dažniau sustokime ir pamąstykime, pažiūrėkime į žvaigždes.Gal tada tapsime geresni ir svarbesni kitiems , ir mažiau svarbūs sau.

Už šią išvyką nuoširdžiai dėkojame mokyklos direktorei Jurgitai Nauckūnienei ir pavaduotojai Rūtai Stankienei.

Išvyką organizavo ir pastebėjimus užrašė mokytoja Danutė Sajavičienė.