Interaktyviųjų lentų "Smart Board" naudojimo galimybės

Vasario 17 d. mokykloje vyko seminaras: Interaktyviųjų lentų "Smart Board" naudojimo galimybės. Seminaro tiklas - ugdyti informacinių technologijų naudojimo kompetenciją, įgyti teorinių žinių apie interaktyvias lentas, interaktyvių lentų programinę įrangą ir ugdyti gebėjimą taikyti interaktyvias lentas įvairių dalykų pamokose, pateikti praktinės veiklos pavyzdžių. Pasirodo, kad sukurti priemonę tikrai nėra sunku, tik reikia įgūdžių. Didelį įspūdį paliko pamokų pavyzdžiai.