Vidutinis mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2017 m.

VIDUTINIS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Pareigos

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. I ketvirtis

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. II ketvirtis

Direktorė

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Pravieniškių skyriaus vedėjas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Pagalbos vaikui specialistai

3

337

385

Klasių kuratorius

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Bibliotekininkė

2

219

261

Mokytojas

40

712

736

Mokyotojo padėjeja

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Vyr. buhalteris

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Buhalteris

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Sekretorė

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Archyvaras

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Kompiuteristas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Registro tvarkytoja

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Vairuotojas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Laborantas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Budėtojas

2

214

212

Darbininkas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Valytoja

2

206

390

Kiemsargis

1

Nenurodyta

Nenurodyta