Ugdymas karjerai

Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,


Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

 

Nuo 2012 metų lapkričio mėn. mūsų mokykla aktyviai įsijungė į startavusį projektą „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme".

Projekto įgyvendinimo metu mokiniams buvo teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teikė už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, iš išorės talkinantys konsultantai. Vyresniųjų klasių mokiniai galėjo rinktis pasirenkamąjį ugdymo karjerai dalyką. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasiekė mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatino mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą.

 

Šiuo metu mokykloje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos, profesinis informavimas, konsultavimas, karjeros planavimo pamokos 9-12 suaugusiųjų klasių mokiniams, savęs pažinimo ir profesinio kryptingumo užsiėmimai 10, 12 kl. mokiniams „Renkuosi profesiją“

 

Kviečiami ne tik mokiniai, bet ir mokinių tėveliai. Norėdami susitarti dėl užsiėmimo ar užduoti rūpimą klausimą, galite kreiptis į karjeros koordinatorę Ritą Vėželienę arba elektroniniu paštu: psichologe.rita@gmail.com