Neformalus vaikų švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje vykdomos 2 neformaliojo vaikų  švietimo Sveikos gyvensenos, sporto krypties programos ir dvi - socialinių kompetencijų ugdymo krypties programos.

 

2017 - 2018 m.m. siūlomos neformaliojo švietimo programos:

 

Programos pavadinimas

Klasės

Valandų skaičius

Sportiniai žaidimai

7 - 10

2

Krepšinis

7 - 10

4

Astronomijos būrelis „Lietuvos dangus“

7 - 10

1

Iš viso 7 - 10 klasėse:

8  val.

 

 

Krepšinis

Neformaliojo vaikų švietimo  programos vadovas – kūno kultūros mokytojas, kultūrizmo treneris D. Andriulis.

Vykdomos programos tikslai ir uždaviniai:

 • Stiprinti mokinių sveikatą, išmokyti žaisti kartu su kitais, pritaikyti turimus gebėjimus praktinėje veikloje;
 • Išmokti gynybos, puolimo veiksmų;
 • Tobulinti dvasines ir fizines galias;
 • Ugdyti mokinių pasitikėjimą jėgomis;
 • Stiprinti sveikatą, ugdyti kolektyviškumo, tautiškumo jausmą, užimti laisvalaikį.

 

Sportiniai žaidimai

Neformaliojo vaikų švietimo programos vadovas – mokyklos socialinis pedagogas V.Načajus.

Vykdomos programos tikslai ir uždaviniai:

 • Ugdyti ir lavinti ištvermę, jėgą ir greitį;
 • Tobulinti įvairių žaidimų įgūdžius;
 • Išmokti kontroliuoti emocijas;
 • Įgyvendinti sveikos gyvensenos principus.

 

Astronomijos būrelis „Lietuvos dangus“

Neformaliojo vaikų švietimo programos vadovė – mokytoja D.Sajavičienė

Vykdomos programos tikslai ir uždaviniai:

 • Tyrinėdami ir analizuodami gamtos ir astronomijos reiškinius stebės dėsningumus, supras ir taikys  pagrindines sąvokas, dėsniu bei teorijas, sprendžiant nesudėtingus praktinius uždavinius.
 • Atlikdami tyrimus kels hipotezes, planuos ir saugiai naudosis laboratorinę įranga, atliekant stebėjimus ir bandymus, apibendrins gautus duomenis, formuluos pagrįstas išvadas.
 • Tyrinėdami ir analizuodami gamtos ir astronomijos reiškinius išsiugdys mokslinę pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į aplinką, gamtą, gyvybę.