Vasario 16-oji

Vasario 12 d. mokiniai rinkosi informacinių technologijų kabinete: ruošėsi paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minėjimą pradėjome visi giedodami LR himną. Po to skaitėme eiles apie Lietuvą. Gražiai nuvilnijo dainos žodžiai "Stoviu aš parimus prie rūtų darželio", dainavome visi. Šventę baigėme žiūrėdami "Neregėta Lietuva".

Istorijos mokytoja L. Pluščauskienė