Mokytojų dienos šventė

Mielas Mokytojau,

Tu  žinai, -

Apie visus stebuklus galima sukurti pasaką arba istoriją

Ir papasakoti vaikui po žydinčiu medžiu.

Tik reikia pasakoti tyliai tyliai ir ilgai ilgai, kad visi žiedai

Spėtų prinokti stebuklingais Išminties vaisiais ir pradėtų riedėti,- kam į širdį kam į kišenę.

O likę – suskiltų.

Ir išbyrėjusias sėklas pažertų vėjas

Tolimųjų kelionių vėjas...

 

Šiais metais mokytojo dieną atšventėme su naujom kūrybinėm idėjom ir mokinių plačiai atverta širdimi. Nuo pat ryto mokykloje šurmuliavo mokinių juokas, mokytojams buvo sakomos padėkos, dovanojamos gėlės. Po  nuotaikingų pamokų, kurias vedė moksleiviai kartu su mokytojais šventė persikėlė į trečio aukšto fojė. Čia šventę dovanojo mokytojams du šaunūs vedėjai, parengę ne vieną šaunią užduotį. Mokytojai varžėsi tarpusavyje, kurio ranka taikliausia mesdami pupeles į dubenėlį, piešė savo kolegas sėdinčius šalia ir juos apibūdino, stebėjo ugdytinių išrinktas auksines frazes dažniausiai naudojamas pamokų ar pertraukų metu. Ypatingo dėmesio sulaukė ir astrologinis horoskopas mokytojams kaip elgtis pamokų metu.  Svarbiausiu šventės akceptu tapo metų mokytojo nominacijos paskelbimas ir apdovanojimas. Jau tradicija tapo, kad antri metai iš eilės metų mokytojo nominaciją pelno mokytojas Donatas Andriulis. Sveikiname mokytoją ir džiaugiamės mokinių šauniai pravesta švente.

Klasių kuratorė R. Morkūnienė