Ikiprofesinė ekskursija

Lapkričio 10d  vykdant neformaliojo švietimo programą "Sportas visiems" ikiprofesinio ugdymo pamokos 8 klasės mokiniams vyko ne mokyklos kabinete, o Kauno mieste. Mokiniai aplankė trikotažo įmonę AB ,,Pakaita“ ir kojinių mezgimo įmonę UAB ,,Skinija“. Šiose įmonėse gamybos vadovai mokinius supažindino su trikotažo gaminių gaminimo nuoseklia seka, žaliavų paruošimu, produkcijos pardavimu Lietuvos ir kitų šalių vartotojams.

Mokiniai praturtino savo žinias apie Lietuvos lengvosios pramonės gaminamą produkciją, sužinojo kokių asmeninių savybių reikia ir kur reikėtų mokytis, norint įsidarbinti šiose įmonėse.

 

Ikiprofesio ugdymo mokytoja Rasa Vilimienė