Kaišiadorių ir Trakų suaugusiųjų mokyklų mokytojai dalijasi gerąja patirtimi.

Jau kelinti metai tęsiasi Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos bei Trakų suaugusiųjų mokymosi centro bendradarbiavimas. Mokytojai kasmet lankosi vieni pas  kitus,  nagrinėja aktualias suaugusiųjų mokymo/si problemas, susipažįsta su regiono kultūriniais objektais.

Neseniai Trakų suaugusiųjų mokytojai lankėsi Kaišiadoryse, kur turėjo progos aplankyti Brazauskų muziejų, paskanauti  Žaslių  tradicinių amatų centro darbščiųjų moterų iškepto kugelio. Tačiau svarbiausias susitikimo tikslas buvo pasidalinti gerąja  patirtimi seminare  „Netradiciniai e-mokymo metodai ir valstybės šimtmečio atspindžiai“.

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorės Jurgitos Nauckūnienės pranešimo tema buvo   „11-12 klasių mokinių verslo planų rengimas. Netradicinis verslas (sraigių auginimas)“. Ypač įdomu  buvo susipažinti su Kaišiadorių rajone esančiu sraigių ūkiu. Mokiniams verslo vadybos programa padeda labiau suvokti darbinio pasiruošimo ir karjeros planavimo svarbą, supažindina su didelėmis pasirinkimo galimybėmis įsijungti į darbo rinką.

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos istorijos mokytojos Natalijos Raudeliūnienės pranešimo tema  – „Aš – Lietuvos šimtmečio pilietis“ .  Buvo pristatyta neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa. Pasidžiaugta, kad   mokiniai turi galimybę išvykti į įvairius kultūros objektus,    dalyvauti edukacinėse programose, patys išbandyti save įvairioje kūrybinėje veikloje.

Lietuvių kalbos mokytojos  Živilės Kursevičienės pranešimas  ,,Virtuali kelionė: susipažinkime su Kaišiadorių krašto literatūros perlu  Jonu Aisčiu“ susijęs su mūsų rajono  kultūros objektų  populiarinimu. Pranešėja nustebino atvykusius svečius savo įtaigiu  pasakojimu apie J. Aistį, jo kūrybą ir pabrėžė, kad  supažindinimas su  šalia esančiais  kultūros objektais, apie kuriuos anksčiau mokiniai buvo mažai girdėję,  labai sudomina mokinius,  paskatina norą patiems  ten apsilankyti.

Trakų mokytojos Diana Kosovskienė, Vida Jarašienė, Daiva Žilionienė  pristatė pranešimą „Naujų e-mokymo metodų taikymas ugdymo procese“. Tai ypač aktualu kiekvienam  andragogui, dirbančiam su suaugusiais. Reikia pasakyti, kad tiek Kaišiadoryse , tiek Trakuose suaugusieji, kurie neturėjo galimybės užbaigti vidurinės mokyklos, mokosi nuotoliniu būdu. Taikant tokį  mokymosi būdą mokytojui keliami didesni reikalavimai nei mokant tradiciniu būdu.  Mokytojui ne tik reikia domėtis švietimo sistemos pokyčiais bei savo kvalifikacija, mokėti įvertinti naujovių naudą bei jas gebėti pritaikyti savo veikloje.

Daiva Gribauskienės, Trakų suaugusiųjų mokymosi centro direktoriaus pavaduotoja ir matematikos mokytoja, kalbėjo apie  matematikos mokymo ypatumus mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikìų.  Pasidžiaugė, kad jiems pavyko išspręsti problemą, kaip specialiųjų poreikių mokiniams įgalinti mokymąsi 11-12 klasėje. Jau yra išleistos 4 laidos. Mokiniai įgyja naujų  kompetencijų, jiems išduodami vidurinio ugdymo  pažymėjimai. Tai naujovė visoje Lietuvoje.

Trakiškės mokytojos D. Šumskienė, D. Jepifanova, L. Kudzinskienė pristate pranešimą  „Šimtmečio atspindžiai mokinių praktiniuose darbuose“. Ne tik pasidalino patirtimi, bet ir kaišiadoriečiams padovanojo mokinių pagamintus  knygų  skirtukus su Lietuvos šimtmečio simbolika.

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorė Jurgita Nauckūnienė  džiaugiasi tokia dviejų mokyklų draugyste:  ,, Siekiant kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, puoselėjant jos kultūrą, svarbu kurti tarp mokyklų bendradarbiavimo ryšius. Glaudūs mokyklos bendruomenės tarpusavio ir bendradarbiavimo  ryšiai sudaro galimybių mokytojams dalytis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti šių mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus. Toks bendradarbiavimas, nepaisant galimo skirtingo požiūrio į tam tikras veiklas,  ir sudaro prielaidą susitarti dėl bendrų tikslų ir veiksmingai jų siekti, leidžia  tapti artimesniems, saugiai jaustis.“

Liucija Vinevičienė