Projektas ,,Atrask save“,

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla yra ypatinga. Iš kitų rajono mokyklų ji išsiskiria tuo, kad po savo stogu glaudžia įvairaus amžiaus mokinius: ir nepilnamečius, ir suaugusiuosius. Gana jaunas energingas kolektyvas nuolat ieško naujovių, stengiasi patenkinti savo ugdytinių poreikius. Todėl mokykla dažnai dalyvauja  įvairiose  projektinėse veiklose.

Į projektą ,,Atrask save“, kurio įgyvendinimo laikotarpis 2015-09-21 – 2018- 09-20, mokykla įsitraukė  2016 metų rugpjūčio 2 dieną. Šio projekto tikslas  - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projektas skirtas neaktyviam  jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Šios jaunimo grupės situacija  yra itin sudėtinga, todėl reikalinga informacinė sklaida, kuri pasiektų kiekvieną asmenį, gyvenantį kad ir atokiausiame kaimelyje. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį bus siekiama:

  • padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, įgyvendinant  socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą;
  • padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, organizuojant savanorystės veiklas;
  • padidinti galimybes nepasirengusiam darbo rinkai jaunuoliui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę;
  • įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 15-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.

 

Jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Kaišiadorių rajone projektą vykdo mūsų - Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo -  mokykla  ir joje dirbantis Jaunimo garantijų iniciatyvos vietos koordinatorius Arūnas Jarunavičius. Nuo 2016 metų rugpjūčio mėnesio į projektą sėkmingai įsitraukė daugiau nei 30 jaunuolių.

Kiekvienos rajono seniūnijos seniūnijų pavaduotojai, socialiniai darbuotojai bei kitos įstaigos, norinčios padėti jaunimui per trumpą laiką gauti gerą darbo, mokymosi, praktikos ar stažuotės pasiūlymą, gali padėti  jaunuoliams susisiekti su projekto koordinatoriumi ar mūsų mokyklos administracija. Tikimės, kad glaudus suinteresuotų institucijų, įstaigų bendradarbiavimas padės mūsų rajono jaunimui siekti gerovės.

 

Direktorė Jurgita Nauckūnienė