Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos XIII laida

Vasara… Lietinga ji  ar saulėta,  vėsi ar karšta, bet jos vidury ištuštėjusių mokyklų kiemuose vėl pasklinda jaunystė: abiturientams įteikiami brandos atestatai.

Liepos 13-ąją brandos  atestatų šventė įvyko ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, kur  šios mokyklos  abiturientams,  sugrįžusiems   į mokyklos suolą po ilgesnės ar trumpesnės pertraukos,  buvo įteikti  brandos atestatai.  Plati šių mokinių gyvenamosios vietos geografija - Kaišiadorys, Pravieniškės, Paparčiai, Mūro Strėvininkai - netrukdė jiems mokytis mokykloje.  Tai jau trečioji šios mokyklos abiturientų laida, kuri mokėsi neįprastai  - nuotoliniu būdu. Šiemet mokyklą baigė 14 įvairaus amžiaus suaugusiųjų.

Šios laidos abiturientai tikrai gali didžiuotis puikiais pasiekimais: Justo Sadausko anglų kalbos valstybinio egzamino įvertinimas  100 balų, Romano Arapovo rusų kalbos valstybinio egzamino  -  90  balų. Aukšti įvertinimai  ir Lionės Urbanavičienės atestate. Meras įteikė padėką ir atminimo dovanėlę Justinui Sadauskui, kad anglų kalbos valstybinį egzaminą išlaikė 100.

Mokyklos direktorė Jurgita Nauckūnienė didžiuojasi savo mokiniais, kurie  dirbdami įvairius darbus, turėdami šeimas ryžosi   vėl sėsti prie knygų.  Nemaža dalis mokinių, dabar jau buvusių,  toliau planuoja mokytis kolegijose.

Klasės auklėtoja Liucija Vinevičinė  pasidžiaugė, kad  abiturientės   Inga Petkevičienė ir Gerda Avižonienė yra nepakartojamos mamos, savo pavyzdžiu parodžiusios dukroms, kad siekti savo tikslų niekada nevėlu, kad  mokytis reikia visą gyvenimą. Jų dukros taip pat šiemet gavo brandos atestatus.  Neliūdi nei Inga, nei Gerda, kad jų dukrų atestatų įvertinimai geresni - Ingos dukra baigė gimnaziją Kaišiadoryse,  Gerdos - licėjų Kaune.

Gerda Avižonienė dėkojo  už suteiktas žinias mokytojams, kurių daugumą ne virtualioje aplinkoje, o  gyvai matė  pirmąkart, džiaugėsi, kad  išėjusi gyvenimo universitetus pagaliau  turės brandos atestatą ir galės toliau siekti savo svajonių.

Kiti abiturientai juokavo, kad turėdami brandos atestatą neraudonuos prieš savo vaikus ir visiems panašaus likimo savo pažįstamiems, kurie dėl pačių įvairiausių aplinkybių nebaigė vidurinės mokyklos, rekomenduos mokytis nuotoliniu būdu, kur virtuolioje aplinkoje galima rasti visą mokomąją  medžiagą, kur  atliktos užduotys mokytojų yra ištaisomos, paaiškinamos klaidos, patariama, kaip tų klaidų išvengti.

Anglų kalbos mokytoja Rūta Stankienė,  atsakinga už nuotolinį mokymą Kaišiadorių suaugusiųjų mokykloje, pasidalijo naujomis  nuotolinio mokymo galimybėmis: bus kuriamos vaizdo  pamokos, kurių metu mokiniai galės girdėti mokytojo aiškinimą, matyti pateikiamą medžiagą savo kompiuterių ekranuose.

Natalija Raudeliūnienė, istorijos mokytoja, buvusioji Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorė, pasidžiaugė, kad mokykla sėkmingai gyvuoja, kad joje mokosi siekiantys savo tikslų  mokiniai.

Norisi visus suaugusiuosius, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių neįgijo pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, pakviesti mokytis Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, kur dirba gana jaunas, nebijantis naujovių, iššūkių kolektyvas.

 

Mokytoja Živilė Kursevičienė