10-okų išleistuvės

Paskutiniąją mokslo metų dieną, laikydamiesi tradicijos, paskutinio skambučio šventę šventėme mokykloje ir Girelės poilsiavietėje. Drąsūs su šypsenomis ir gėlėmis rankose dešimtokai, susirinko į šventę,  pasidžiaugti savo nuveiktais darbais ir rezultatais. Mokiniams buvo įteikti diplomai už pasiekimus moksle, dalyvavimą savivaldos gyvenime ir sportinėje veikloje. Visus susirinkusius dešimtokus ir svečius pasveikino mokyklos direktorė Jurgita Nauckūnienė. Sveikinimo klabą ir palinkėjimus taip pat išsakė pavaduotoja ugdymui ir dalykų mokytojai. Dešimtokai taip pat neliko skolingi jie parengė mokytojams išskirtines nominacijas ir pristatė parašytą testamentą 9- okams paskirstydami visą mokyklos turtą.

Girelės poilsiavietėje kepėme tradicinę 100 kiaušinių kiaušinienę ir kalbėjomės apie prabėgusius mokslo metus, dalinomės prisiminimais, įspūdžiais.  Manau, visi sutiks, jog tokią skanią kiaušinienę mes valgome tik kartą metuose – Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokslo metų pabaigos šventėje.

 

Kuratorė Rūta Morkūnienė