Išvyka į Kauno vaikų socializacijos centrą

Vadovaudamiesi neformaliojo švietimo programa turėjome puikią progą aplankyti Kauno vaikų socializacijos centrą. Į jį su teismo leidimu ir steigėjo siuntimu nukreipiami tie mokiniai, kurie nesilaiko Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytų priemonių. Paprastai į šią įstaigą patenka 14 – 18 metų paaugliai, piktybiškai nelankantys mokyklos, sistemingai pažeidinėjantys viešąją tvarką ir vykdantys nusikalstamas veikas. Ne paslaptis, kad mūsų mokyklos daugumai mokinių trūksta mokymosi motyvacijos, o elgesys problematiškas. Kadangi dalis jų yra policiją dominančių vaikų apskaitoje, kartu su mumis šioje išvykoje dalyvavo ir PK prevencinio poskyrio vyr. specialistė V. Janonienė.


Šiuo metu socializacijos centre ugdomi 26 mokiniai. Jų dienotvarkėje pagal griežtai nustatytą grafiką skiriama laiko pedagoginei, socialinei, psichologinei ir informacinei veikloms. Visas ugdymo procesas vyksta už užrakintų kabinetų durų. Esant reikalui, tvarką ir drausmę padeda užtikrinti privati saugos tarnyba, kuri kraštutiniais atvejais turi teisę panaudoti kovinius veiksmus, ašarines dujas, antrankius ir kitas jėgos priemones. Už gerą elgesį auklėtiniai skatinami, suteikiant teisę į pasimatymus su artimaisiais, apsilankymus šeimose atostogų metu, per pusę trumpinant apgyvendinimo laiką socializacijos centre. Didžiausią bausmė – apgyvendinimo socializacijos centre termino prailginimas. Apsilankymą ir pažintį su centro auklėtiniais vainikavo draugiškos krepšinio varžybos. Džiaugiamės, kad pasibaigus varžyboms visi buvome apdovanoti atminimo medaliais, o mokyklos direktorius pakvietė į tradicinį jo vardo krepšinio turnyrą.

 

Soc. Pedagogas Vytautas Načajus