"Ką žmogui atneša meilė?"

Vasario 12 dieną  kuratorė R. Morkūnienė su  lietuvių kalbos mokytoja  L. Vinevičienė dvyliktoje suaugusiųjų klasėje organizavo literatūrinius skaitymus ir diskusiją ,,Ką žmogui  atneša meilė?". Buvo skaitomos Maironio, S. Nėries, J. Aisčio , H. Radausko eilės. Interpretuodami eiles, abiturientai svarstė, kas yra meilė, kaip ji pakeičia žmogaus gyvenimą. Savo mintimis jie pasidalija ir su jaunimo klasių mokiniais - ant širdelių priklijavo savo mintis akcentuodami, jų manymu, svarbiausią  dalyką:  meilė - tai atsakomybė.