Suaugusiųjų klasių susirinkimas

Vasario 12 d. įvyko suaugusiųjų klasių mokinių susirinkimas, kurio metu pristatyta ir aptarta ugdymo organizavimo apklausos ataskaita, mokinių elgesio taisyklės,  karjeros konsultantė S. Lažauninkienė pristatė karjeros paslaugų teikimo mokykloje sistemą.