Susitikimas su KASP

Nuo senų laikų kariškio profesija laikoma labai garbinga. Žmogus, pasirinkęs šią profesiją, turi būti stiprios fizinės ir dvasinės valios, tvirtas, atidus, dėmesingas, operatyviai sprendžiantis iškilusias problemas.

Kovo 12 dieną mokyklos mokinius aplankė penki kariai savanoriai iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP). 206-osios pėstininkų kuopos vadas kpt. Artūras Vaikšnys pristatė, kad KASP yra Lietuvos kariuomenės dalis, sudaryta iš karių savanorių ir profesinės karo tarnybos tarnybos karių. Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgos yra aktyvi kariuomenės rezervo dalis, pasirengusi vykdyti pačias įvairiausias užduotis. Savanoriai dalyvauja tarptautinėse operacijose Kosove, Irake, Afganistane, padeda gyventojams stichinių nelaimių ir katastrofų metu, prireikus sustiprina reguliariosios kariuomenės vienetus, o kilus grėsmei Lietuvoje - pasirengę vykdyti gynybines užduotis ir suteikti paramą sąjungininkų pajėgoms.

Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke organizuojami baziniai kariniai mokymai. Į bazinius karinius mokymus, savanoriškumo pagrindais, šaukiami 18-38 metų amžiaus karo prievolininkai neatlikę privalomosios pradinės karo tarnybos ar kitais būdais neįgiję pagrindinio karinio pasirengimo. Baziniuose kariniuose mokymuose per 12 savaičių įgyjamas pagrindinis karinis pasirengimas. Juose išmokstama valdyti ginklą, dirbti su radijo stotimis, suteikti pirmąją medicininę pagalbą, taktikos, rikiuotės elementų. Kpt. A. Vaikšnys pasakojo, kodėl naudinga dalyvauti baziniuose kariniuose mokymuose. Išklausius informaciją, buvo rodomas filmukas iš karių gyvenimo. Mokiniams buvo suteikta galimybė apžiūrėti karinę ginkluotę.

Drąsa, garbė ir tiesa – tai savybės, kurios apibrėžia kario sąvoką. Susitikimo su kariais savanoriais metu mokiniams buvo diegiama mintis, kad kario misija – tarnauti tėvynei ir ginti šalį. Dėl tėvynės jis turi būti pasiruošęs paaukoti net gyvybę. Karys – tai ne profesija, o pašaukimas.