Mokytojų diena

Sveikindami su Mokytojų diena, mokiniai mus pradžiugino savo kurtomis rudeninių gėlių puokštėmis. Varžėmės  linksmose pamokose, kurias vedė „mažieji mokytojai“.  Vyresnieji mokiniai vedė pamokas mažiesiems. „Vainikavome“ Metų Mokytoją, kurią slaptu balsavimu išrinko visi mokiniai. Vakarop pasveikinti pedagogų susirinko ir suaugusiųjų klasių mokiniai. Dėkojame visiems nuoširdžiai sveikinusiems ir organizavusiems mums  šią gražią šventę.