Standartizuoti testai

Daugiau informacijos apie nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą rasite Nacionalinio egzaminų centro svetainėje.