Specialistas pataria

Kovokime su patyčiomis


„Vaikų linijos“ pradėta iniciatyva „Savaitė BE PATYČIŲ“ tampa tradicine ir šiais metais kovo 19-25 dienomis jau trečią kartą vaikus, paauglius ir suaugusiuosius mokys užkirsti kelią patyčioms ir kartu siekti, kad visuomenėje būtų daugiau pagarbaus ir draugiško bendravimo. Prie „Savaitės BE PATYČIŲ“ kviečiamos jungtis visos šalies ugdymo įstaigos ir kitos organizacijos.

 

Prisijungė ir mūsų mokykla.  Planuojamomis veiklomis stengiamės stiprinti atsakingą požiūrį į supančius bendraamžius.

Ką tėvai turi žinoti apie patyčias.


Kuo galite padėti savo vaikui, jeigu jis patiria bendraamžių patyčias?

Jei vaikas papasakoja Jums, kad patiria bendraamžių patyčias, pirmiausiai išklausykite jį. Leiskite vaikui išpasakoti viską, kas jam nutiko.

Nepulkite sakyti "Nebūk skystablauzdis, juk tave tik erzina!", "Visa tai praeis…", "Tvarkykis su tuo pats." Negalvokite, kad vaikas pats vienas susitvarkys su patyčiomis. Jei vaikas pasakoja Jums apie tai, kas vyksta, jis prašo Jūsų pagalbos.

Nekaltinkite vaiko dėl patiriamų patyčių, sakydami: "Pats esi kaltas dėl to…" Vaikai nėra kalti dėl to, kad iš jų tyčiojasi.

Kai Jūsų vaikas papasakoja apie patyčias, labai svarbu, kaip Jūs reaguojate ir elgiatės toliau. Nevertėtų elgtis skubotai, pavyzdžiui, pulti susitikti ir pasikalbėti su besityčiojančio vaiko tėvais. Gali būti, kad būtent tokio elgesio Jūsų vaikas bijo. Jis gali baimintis, kad dėl to patyčios tik dar labiau sustiprės.

Aptarkite galimybę drauge nueiti pasikalbėti su mokytojais. Gali būti, kad vaikas norės kalbėtis ne su savo auklėtoju, o su kitu mokytoju, su kuriuo kalbėdamas jis jausis saugiai.

Prisiminkite, kad sumažinti ar sustabdyti patyčias - ne vieno žmogaus jėgoms. Efektyviam šios problemos sprendimui reikalingas aktyvus mokytojų, mokyklos administracijos, tėvų ir moksleivių įsitraukimas.

Patyčios nesiliauja iš karto. Tam reikia laiko. Padrąsinkit savo vaiką ir toliau pasakoti Jums apie tai, kas vyksta.

Labai svarbu, kad savo vaikui sakytumėte, jog jį mylite ir stengiatės padaryti viską, kas įmanoma, kad jis jaustųsi saugus.

 

Ar Jūsų vaikas patiria patyčias.

Yra požymių, bylojančių apie vaikų patiriamas patyčias mokykloje:

grįžta iš mokyklos su sugadintais daiktais, praradę kokį nors daiktą ar pinigus;

turi mėlynių, įdrėskimų ar panašių žymių;

iš namų į mokyklą ėmė vaikščioti kitu keliu;

nenori eiti į mokyklą be jokios aiškios priežasties;

grįžę iš mokyklos būna irzlūs, nuliūdę ar neįprastai emocingi.

 

Klausimai, kurie gali padėti išsiaiškinti, ar vaikai patiria patyčias mokykloje:

Jaunesniųjų klasių mokiniams:

Ką vaikas veikė mokykloje šiandien?

Su kuo jis žaidė? Kokius žaidimus žaidė?

Ar jam patiko tie žaidimai, kuriuos jis žaidė su bendraamžiais?

Ar buvo kas nors, kas šiandien mokykloje jam nepatiko (per pamokas, ką nors veikiant su bendraamžiais)?

Kaip sekasi vaiko bendraamžiams?

Ar vaikas nori rytoj eiti į mokyklą?

 

Vyresniųjų klasių mokiniams:

Ką vaikas veikė mokykloje šiandien?

Ką veikė su bendraamžiais pertraukų metu?

Ar nutiko kas nors, kas šiandien mokykloje jam nepatiko (per pamokas, ką nors veikiant su bendraamžiais)?

Ar yra kokia nors pamoka, kuri vaikui nepatinka? Kodėl?

Ar yra mokykloje, klasėje vaikų, kurie vaikui nepatinka? Kodėl?

 

Nesvarbu kokiame vaidmenyje yra vaikas – patyčios veikia kiekvieną. Todėl yra labai svarbu ugdyti tokius vaikų įgūdžius, kurie padėtų vaikams išdrįsti kalbėti apie tai, kas vyksta ar aktyviai reaguoti į vykstančias patyčias. Jūs galite padėti vaikams suprasti, kad nuo kiekvieno vaiko priklauso saugumas mokykloje ir kad tylėjimas tik gilina problemas, o ne padeda jas spręsti.

 

Linkime sėkmės

 

Parengta pagal:

http://www.vaikulinija.lt, http://www.bepatyciu.lt

Psichologė Rita Vėželienė