Psichologas

Tikslas:

Rūpintis mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis bei planuoti savo gyvenimo karjerą. Padėti mokiniui spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

 

Uždaviniai:

 1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
 2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
 3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo procese.

 

Pagalbos sritys:

 1. Psichologinis konsultavimas.
 2. Psichologinis mokinio įvertinimas.
 3. Tiriamoji veikla.
 4. Psichologinis švietimas.
 5. Prevencinė veikla.

 

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Kada kreiptis į psichologą?

 • Kai vaikas patiria bendravimo sunkumų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais. (ažnai jaučiasi vienišas, atstumtas, nemylimas, įsivelia į konfliktus);
 • Pasireiškia elgesio problemos (agresyvumas, nedėmesingumas, hiperaktyvumas);
 • Vaikas patiria gyvenimo pokyčius, kuriuos jam gali būti sunku įveikti (gyvenamosios vietos, mokyklos keitimas, tėvų skyrybos, artimojo netektis,  kito vaiko šeimoje atsiradimas ir kt.);
 • Kai vaikas turi mokymosi sunkumų;
 • Kai vaiką kamuoja nerimas, nuolatinis liūdesys, įvairios baimės;
 • Kai vaikas nori geriau pažinti save;
 • Kai sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.
 • Jei liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Priėmimo laikas:

Antradienis

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30

8.00 – 12.00

Konsultacijų laikas mokinių tėvams derinamas individualiai, pagal Jūsų poreikį ir galimybes.

 

Kontaktai

Kabinetas 338

Telefonas 8 346 60120

El. paštas vidurine@jaunimo.kaisiadorys.lm.lt