Mokyklos specialistai

Vardas pavardė

Pareigos

Vytautas Načajus

Vyr. socialinis pedagogas

Juzefa Šestakauskienė

Spec. pedagogė metodininkė

Aušra Taparauskienė

Rusų kalbos vyr. mokytoja

Arūnas Jarunavičius

Technologijų vyr.  mokytojas

Donaldas Andriulis

Kūno kultūros mokytojas

Virginija Klein

Dailės ir technologijųmokytoja metodininkė

Algis Svetaka

Matematikos vyr. mokytojas

Nadežda Kriaučiūnienė

Chemijos ir biologijos mokytoja metodininkė

Danutė Sajavičienė

Integruotų gamtos mokslų laborantė, neformalaus ugdymo fizikos vyr. mokytoja

Dovilė Rudytė-Šeškevičienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Laimutė Pluščauskienė

Istorijos vyr. mokytoja

Taisa Liuizienė

Geografijos vyr. mokytoja

Natalija Raudeliūnienė

Istorijos vyr. mokytoja

Orinta Jarunavičienė

Informacinių technologijų vyr.  mokytoja

Rita Markevičienė

Biologijos vyr. mokytoja

Laura Jankauskienė (vaiko priežiūros atostogose)

Etikos mokytoja

Vilma Čižauskienė

Anglų vyr. mokytoja

Pranas Kniukšta

Fizikos ir technologijų vyr. mokytojas

Janina Mockienė

Chemijos mokytoja

Natalija Rudauskienė

Matematikos ir ekonomikos vyr. mokytoja

Bronė Rušienė

Kūno kultūros ir etikos vyr. mokytoja

Liudmila Veitienė

Rusų kalbos mokytoja

Aurelijus Kazys Zuoza

Informacinių technologijų vyr. mokytojas

Stasė Kacevičienė

Matematikos vyr. mokytoja

Loreta Pikšrytė-Jankauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Kursevičienė Živilė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininke

Daiva Drėgvienė

Pradinio ugdymo vyr. mokytojas

Lina Šadbaraitė

Matematikos vyr. mokytoja

Liucija Vinevičienė

Lietuvių k. mokytoja ekspertė

Alfreda Mikalauskienė Etikos mokytoja