Kiti mokyklos darbuotojai

Vardas pavardė

Pareigos

V. Jankauskienė

Sekretorė

J. Vinickas

Vairuotojas, darbininkas

R. Kostikovienė

Valytoja

S. Kacevičienė Registrų tvarkytoja
O. Jarunavičienė Kompiurterininkas