FILOSOFIJA

Mokytis niekada nevėlu! Nestovėk vietoj - judėk ir tu!

VIZIJA

Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla - modernus jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo(-si) centras.

MISIJA

Kokybiškai ugdyti ir mokyti mokinius, skatinti jų saviraišką ir norą mokytis visą gyvenimą.

VERTYBĖS

 

I. Individualus požiūris į asmenybę.
II. Besimokanti mokykla
III. Bendruomenės narių partnerystė, komandinis darbas, savarankiškumo ugdymas ir asmenybės augimas