Mokyklos administracija 

 

 

 

 

Mokyklos direktorė
Jurgita Nauckūnienė

Pasiūlymus siųsti direktoriui el.paštu jurgitannn@gmail.com iki 2019-02-01

Vardas pavardė

Pareigos


Tel. nr.

Jurgita Nauckūnienė


Direktorė

8-346 60120

Stasė Kacevičienė


Direktorės pavaduotoja ugdymui

8-346 20286

Rimantas Rušas


Pravieniškių skyriaus vedėjas

Rita Subačienė


Vyr. buhalterė

8-346 50943

Inga Butkevičienė


Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams