Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

2018 metų lietuvių (gimtosios) kalbos dalies (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vyks:

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje nuo vasario 1 d. iki gegužės 10 d.

Pravieniškių skyriuose nuo vasario 1 d. iki gegužės 10 d.