Vidutinis mokyklos darbuotojų darbo užmokestis 2017 m.

Pareigos

Darbuotojų skaičius

Darbo užmokečio vidurkis  2016 m. IV ketvirtis

Darbo užmokesčio vidurkis 2017 m. I ketvirtis

Direktorė

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Pravieniškių skyriaus vedėjas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Pagalbos vaikui specialistai

3

449

337

Klasių kuratorius

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Bibliotekininkė

2

244

219

Mokytojas

40

774

712

Mokyotojo padėjeja

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Vyr. buhalteris

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Buhalteris

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Sekretorė

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Archyvaras

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Kompiuteristas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Registro tvarkytoja

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Vairuotojas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Laborantas

1

Nenurodyta

Nenurodyta

Budėtojas

3

232

214

Darbininkas

2

290

282

Valytoja

5

227

206

Kiemsargis

1

Nenurodyta

Nenurodyta