Ikiprofesinis mokymas

Ikiprofesinis mokymas yra jaunimo mokyklų privalomojo ugdymo turinio dalis. Tai ugdomoji praktinė veikla, padedanti mokiniams susigrąžinti mokymosi motyvaciją, perprasti darbo reikšmę, susipažinti su esamomis profesijomis ugdanti  bendrąsias kompetencijas ir suteikianti  žinių kaip įgyti profesijas.
Ikiprofesinis floristikos mokymas vykdomas jaunimo  mokyklos 8-10 klasių mokiniams susipažinti su floristo profesija, suprasti darbo reikšmę ugdant darbinės veiklos įgūdžius, planuoti ir siekti asmeninės karjeros.
Jaunimo mokykla siūlo mokiniams floristikos ir stalystės ikiprofesinio mokymo programas, kai jiems yra sukakę 14 metų.

Floristika

Floristikos ikiprofesinį mokymą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Mokymo programos apimtis 400 val., kurios 20 procentų pamokų laiko skiriama teorijai, likusi dalis praktiniam mokymui.. Programa orientuota į bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymą. Programą sudaro ne mažiau kaip 3 moduliai, skirti 3-jiems mokymosi metams. 8-oje klasėje ikiprofesiniam mokymui skiriama 3 pamokos per savaitę, 9 -10 klasėse po 4 pamokas per savaitę. Mokinys, pasirinkęs mokyklos siūlomą programą, gali ją keisti iki pirmųjų mokymosi metų pirmo pusmečio pabaigos.
Ikiprofesinio mokymo programa pradedama 17 val. integruotu technologijų kursu, kuris skiriamas mokiniams susipažinti su Lietuvos ūkio šakomis ir įvairiomis profesijomis.
Dažniausiai floristikos ikiprofesinį mokymą renkasi mergaitės, nors klasių grupėse yra nemažai ir berniukų.
Floristikos užsiėmimuose mokiniai mokosi floristikos  nuo šio amato pažinimo pradmenų: medžiagų parinkimo ir pasirinkimo, tradicijų,  komponavimo bei sistematizavimo principų-viso to, kas reikalinga gebėti įgyvendinant kūrybines idėjas savarankiškai.
Savo pagamintais darbeliais mokiniai pradžiugina tėvus, dalyvauja organizuojamuose konkursuose bei mugėse. Patys aplanko kasmetinę „Kalėdinę puokštę“ Litexpo rūmuose, domisi profesiniu parengimu Lietuvos verslo ir technologijų mokyklose.
Florsitikos moko dailės ir technologijų vyr. mokytoja Virginija Klein, kuri floristikos paslapčių įgyjo mokydamasi  pas meistrę V. Šaltienę ir turi floristikos specialisto kvalifikaciją.

Stalystė

Ikiprofesinis stalystės mokymas prasideda 8 klasėje ir trunka trejus metus. Stalystės mokymo programa orientuota į bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymą.

Pradėdami programą mokiniai dirba rankiniais staliaus įrankiais, atlieka nesudėtingas operacijas. Ikiprofesinio mokymo pamokų metu gamina smulkius gaminius iš medienos: menteles, gyvūnų figūrėles, dėžutes.

9 klasėje mokiniai mokomi dirbti rankiniais elektriniais staliaus įrankiais: sužino jų konstrukciją, saugaus darbo taisykles, išmoksta sureguliuoti ir paruošti darbui elektrinius staliaus įrankius bei atlikti nesudėtingas operacijas. Pamokų metu mokiniai gamina įvairias pakabas drabužiams, lentynėles ir stovelius gėlėms.

Baigdami programą mokiniai jau dirba rankiniais ir rankiniais elektriniais stalių įrankiais bei supažindinami su įvairiomis medienos apdirbimo staklėmis –  nagrinėja jų konstrukciją, veikimo principus, bei mokosi jas prižiūrėti, reguliuoti. Pamokų metu mokiniai gamina dekoratyvinius padėklus, kuria lauko baldų projektus, mokosi gaminti šablonus sudėtingų formų detalėms.

Savo pagamintais  darbeliais mokiniai prekiauja mokykloje organizuojamoje ,,Kaziuko“ mugėje, dovanoja tėvams ar draugams.

Kiekvienais metais mokiniams organizuojamos ekskursijos į rajone veikiančias medienos apdirbimo ir baldų gamybos įmones: UAB ,,Roda“, UAB ,,Nemuno baldai“, UAB ,,Kaišiadorių mediena“ ir kt.

Stalystės moko technologijų ir ikiprofesinio mokymo mokytojas Valentinas Ladas, turintis 28 metų darbo patirtį.