Mokyklos specialistai


Vardas pavardė Pareigos
Vytautas Načajus Vyr. socialinis pedagogas
Juzefa Šestakauskienė
Spec. pedagogė metodininkė
Rita Vėželienė Psichologė
Aušra Taparauskienė Rusų kalbos vyr. mokytoja
Arūnas Jarunavičius
Technologijų vyr.  mokytojas
Donaldas Andriulis Kūno kultūros mokytojas
Virginija Klein Dailės ir technologijųmokytoja metodininkė
Algis Svetaka Matematikos vyr. mokytojas
Nadežda Kriaučiūnienė Chemijos ir biologijos mokytoja metodininkė
Danutė Sajavičienė Integruotų gamtos mokslų laborantė, neformalaus ugdymo fizikos vyr. mokytoja
Dovilė Rudytė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Laimutė Pluščauskienė
Istorijos vyr. mokytoja
Irena Leonavičienė
Muzikos mokytoja
Taisa Liuizienė Geografijos vyr. mokytoja
Natalija Raudeliūnienė Istorijos vyr. mokytoja
Orinta Šliužienė (vaiko priežiūros atostogose)
Informacinių technologijų mokytoja
Rojus Šadurskas Ekonomikos mokytojas
Rita Markevičienė Biologijos vyr. mokytoja
Rasa Vilimienė Technologijų mokytoja metodininkė
Laura Jankauskienė
Etikos mokytoja
Milda Noreikienė
Kompiuterininkė
Vilija Auželienė Lietuvių k. mokytoja
Vilma Čižauskienė Anglų vyr. mokytoja
Pranas Kniukšta Fizikos ir technologijų vyr. mokytojas
Janina Mockienė Chemijos mokytoja
Rūta Morkūnienė Klasių kuratorė
Natalija Rudauskienė Matematikos ir ekonomikos vyr. mokytoja
Bronė Rušienė Etikos vyr. mokytoja
Liudmila Veitienė Rusų kalbos mokytoja
Aurelijus Kazys Zuoza Informacinių technologijų vyr. mokytojas
Stasė Kacevičienė

Matematikos vyr. mokytoja

Onutė Fylerytė
Fizikos mokytoja
Loreta Pikšrytė-Jankauskienė (vaiko priežiūros atostogose)
Lietuvių kalbos mokytoja
Danutė Petrauskienė

Matematikos vyr. mokytoja

Daiva Drėgvienė Pradinio ugdymo vyr. mokytojas
Nerijus Plančiūnas
Geografijos mokytojas
Lina Šadbaraitė Matematikos mokytoja
Liucija Vinevičienė Lietuvių k. mokytoja ekspertė
Raimonda Žilionienė Mokytojo padėjėja